Boris Cvek

Chemik, profesně se zabývající problematikou neziskových léků. Svoje komentáře publikuje na Britských listech.