Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí.