1. ledna 2021 | Karel Janeček

21. rok 21. století

Rok 2020 inicioval globální historickou změnu a příštím rokem vstupujeme do nové epochy evoluce lidské civilizace. Ve 21. roce 21. století vyvrcholí tzv. Sociální singularita 21, kdy se v krátké době projeví krize a konflikty, ale i zásadní očista systému. Minulý rok byl i ve znamení velkých změn ve vedení NFPK. Odchod Stanislava Bernarda byl dlouhodobě plánovaný a domluvený, situace byla však zcela jiná v případě Karla Randáka. 

V březnu 2020 jsme na webu NFPK zveřejnili zprávu, týkající se nových materiálů k trestné činnosti v kauze MUS. Byl jsem si plně vědom toho, že tato informace bude mít silnou odezvu a jak NFPK, tak i moje osoba se ocitne pod velkým tlakem z mnoha stran. Intenzita reakcí zvláště ze stran osob, které byly dříve součástí NFPK, byla skutečně mimořádná. Některé informace ohledně kauzy MUS pomohly nastartovat i současné dění na Slovensku, kde se začala rozkrývat organizovaná trestná činnost a zatýkat vrcholné osoby z bezpečnostních složek. 

Dle mých informací se během krátké doby i u nás rozjede podobná čistka, jako teď vidíme na Slovensku. Rok 21 přinese velkou očistu v korupčních kauzách u nás. Rok 21 zároveň přináší obrovskou globální očistu lidské civilizace, pro niž Coronavirus byl biologickou rozbuškou. 

Coronavirus donutil všechny bez rozdílu vystoupit ze svých komfortních zón a otevřít se zásadním změnám. Nechceme žít ve strachu a manipulaci. Dnes je klíčové najít odvahu i sílu čelit rizikům a žít v pravdě. 

Mám důležitou zprávu. Jsem moc rád, že novými členy správní rady NFPK se stali výjimeční lidé: český rockový zpěvák a bojovník za svobodu David Koller a filosof i aktivista Václav Němec. Fond nabral novou sílu a jeho pozitivní vliv v naší zemi se prohloubí a znásobí.

Lepší krátký život ve cti nežli dlouhý život v hanbě.

 

Autor je zakladatel a předseda správní rady NFPK.