9. prosince 2019 | Karel Škácha

Ceny za odvahu 2019

Dnes, na výročí Mezinárodního dne proti korupci, předáváme Ceny za odvahu 2019. Bude to o to milejší, že letos převládají mezi oceněnými ženy. Kéž by tak tomu bylo i v politice. Korupce ale napadá všechny, muže, ženy, nehledí na profesi, majetek nebo jiné názory. To může být ale i výhodou, protože může tematicky spojovat. A i o to se snažíme.

Vybrali jsme osobnosti a spolky z celé České republiky, které se nebojí poukazovat na nekalé praktiky a klientelismus, někdy i za cenu vlastní újmy. Oceňujeme aktivity, které vedou ke změnám v myšlení lidí, zejména pak na komunální úrovni. Spolková činnost vede k transparentnímu dialogu a lepšímu nakládání s veřejnými prostředky.

Všichni tři naši ocenění toto splňují, proto jim chceme s našimi hlavními donátory poděkovat a předat malou finanční podporu. Pokud by to někoho motivovalo k založení podobné aktivity v jeho městě, bude jen rádi. Jejich příběhy vám brzy začneme ukazovat v natočených rozhovorech.

Stejně tak se už brzy můžete těšit na nové logo a web NFPK, včetně vlastního zpravodajského miniportálu. V novém roce tak budeme moci lépe upozorňovat na nové kauzy. K tomu patří velký dík všem drobným i větším donátorům za podporu, bez jejich soukromých peněz bychom tu nebyli.