24. srpna 2015 | Kauzy

Česká pošta

O čem kauza je?

V druhé polovině roku 2010 realizovala firma Lukáše Čadka náročnou zakázku pro Českou poštu. Lukáš Čadek nakoupil v rámci této zakázky zboží, ale Česká pošta od obchodního případu ustoupila. Na nákup zboží si musel půjčit a z obchodu s Českou poštou mu zbyly pouze mnohamilionové závazky. Po neúspěšných pokusech o dohodu s různými představiteli České pošty, ale také s ministrem vnitra Milanem Chovancem, se rozhodl Českou poštu žalovat o více jak 24 milionů Kč. Zároveň se rozhodl případ medializovat.

Lukáš Čadek se dne 23. 6. 2015 sešel s členem ČSSD Kamilem Chocem, který na schůzku přišel s návrhem řešení sporů s Českou poštou poskytnutím úplatku ve výši 3 miliony Kč. Dle vyjádření Kamila Choce měla být částka 1 milion Kč vyplacena ministru vnitra Milanu Chovancovi a 2 miliony Kč politické straně ČSSD. Milan Chovanec ovšem jakékoliv spojení s Kamilem Chocem či s úplatkem odmítl a nutno podotknout, že přímý důkaz o zapojení Milana Chovance do korupční nabídky není znám. Peníze měly být vyplaceny v hotovosti. Kamil Choc zároveň zdůraznil, že je pouhým prostředníkem a uvedl, že by měly být uhrazeny až po úspěšném vyřešení obchodního případu, tedy nikoliv předem. Rozhovor mezi osobou Choc a Čadek byl nahrán.

Záznam komunikace, nahrávky a další poklady byly doručeny Nadačnímu fondu proti korupci, který obratem dne 13. 8. 2015 podal v této věci trestní oznámení. Bohužel tyto materiály byly fondu doručeny velice pozdě (2 měsíce po korupční nabídce) a navíc některými informacemi či nahrávkami disponovali v té době i někteří politici a novináři.

Týdeník Respekt přinesl dne 24. 8. 2015 informaci o tom, že o řešení sporu s Českou poštou údajně jednal Lukáš Čadek rovněž s majitelem společnosti Global Security Systém (GSS) Ľudovítem Emanuelem a Zdeňkem Blahutem - dřívějším majitelem GSS a nyní 1. náměstkem rozvědky (ÚZSI). Jednalo se údajně o převzetí pohledávky společnosti GSS, kdy by spor byl vyřešen díky údajným kontaktům Zdeňka Blahuta. Lukáš Čadek by tak údajně mohl získat spornou částku od České pošty s tím, že Zdeněk Blahut by si ponechal 4 miliony Kč. Zdeněk Blahut ovšem kategoricky popírá, že by k podobnému jednání vůbec došlo.

Milan Chovanec začal kauzu překvapivě prezentovat se značnou vážností a zdůraznil, že je projevem „pokusu destabilizovat Českou poštu pomocí zpravodajsko-bezpečnostních prostředků“[1]. Kauza nakonec byla impulsem ke svolání Bezpečnostní rady státu dne 20.8.2015, na které byly představené závažné souvislosti s tímto případem. Dle některých vyjádření svou roli zde sehrály i tajné služby či soukromé společnosti.

[1] http://www.mvcr.cz/clanek/ministr-vnitra-milan-chovanec-dnes-pozadal-premiera-bohuslava-sobotku-o-svolani-predsednictva-bezpecnostni-rady-statu.aspx

Osoby a obsazení?

Kamil Choc

  • člen středočeské ČSSD, který jako prostředník požadoval úplatek výměnou za vyřešení konfliktu Lukáše Čadka s Českou poštou

Lukáš Čadek

  • podnikatel, po kterém byl požadován úplatek výměnou za vyřešení konfliktu s Českou poštou

Barbora Snopková-Haberová

  • vysoce postavená manažerka České pošty, kterou se zaštiťoval Kamil Choc a určil ji jako cestu k ministru vnitra Milanu Chovancovi. Obdržela několik silně podezřelých emailů od Kamila Choce, které byly odevzdány policii až po 10 dnech.

Miloš Petera

  • hejtman Středočeského kraje, člen ČSSD, kterého Kamil Choc určil jako garanta korupční nabídky. Miloš Petera ovšem jakoukoliv spojitost s touto kauzou popřel.

Milan Chovanec

  • ministr vnitra, jehož jméno bylo použito v korupční nabídce Kamila Choce.

Co jsme v kauze udělali?

V srpnu 2015 podal NFPK trestní oznámení a poskytl Lukáši Čadkovi základní právní pomoc.

O jakou částku veřejných prostředků v kauze jde?

Rozsah kauzy nebyl doposud jednoznačně určen, a proto je obtížné stanovit dopad kauzy na veřejné prostředky.

Čemu jsme museli čelit nebo čemu ještě čelíme?

NFPK nečelil odvetným krokům.

Tiskové zprávy