2. února 2020 | Martin Šorm

Chléb a hry ve Strakonicích

Na Nadační fond proti korupci se často obrací lidé se žádostí, aby jim pomohl vyřešit jejich ožehavý problém. To však nebyl případ pana Karla Jánského ze Strakonic. To já jsem jej vyzval, aby se s námi podělil o své zkušenosti s místní komunální politikou v okresním městě, známém svou dudáckou historií i motorářským průmyslem.

Nad kávou mi popisoval, jak si politické hnutí Strakonická Veřejnost kupuje přízeň obyvatel Strakonic. Začal jsem se tématu více věnovat a když jsem dostal do ruky rozsudek Krajského soudu z Českých Budějovic, žasl jsem, jakou práci si dal při prokazování důvodů, jež jej vedly k prohlášení komunálních voleb z roku 2018 za neplatné.

Sám soudní senát se pozastavil nad tím, jak představitelé Strakonické Veřejnosti bagatelizují význam komunálních voleb. Poukázal na to, že volby jsou integrální součástí našeho demokratického uspořádání a jakékoli jejich zlehčování či místní úprava podmínek je nebezpečím pro jejich demokratičnost.

Nedělal jsem si velké naděje, že laická veřejnost strakonická bude věnovat čas studiu odborných výrazů soudního výroku. Nicméně trochu jsem věřil, že si někteří voliči uvědomí, že jejich město je prakticky ovládáno radou města z většiny tvořenou členy Strakonické Veřejnosti. Že jim dojde, jak velká cenzurní šťára probíhala nejen ve Zpravodaji města. A že k jejich uším dolehne hlas soudu, který se vyslovil, že občané Strakonic si nezaslouží nemít možnost se seznámit s programy jiných politických subjektů, než vládnoucí Strakonické Veřejnosti.

Přiznám se, že výsledek opakovaných komunálních voleb mne překvapil. Potvrzuje, bohužel, že voliči se nechali omámit líbivým přístupem lokální vládnoucí garnitury, která po vzoru starořímských vládců nabídla chléb a hry.

Strakoničáci, není vám to málo?