24. února 2020 | Karel Škácha

Demokracie v exekuci

Spustili jsme novou videorubriku Paragrafy na zlojedy. Právní expert NFPK Ondřej Závodský bude pravidelně komentovat legislativní návrhy z pohledu korupce. Jako první téma jsme si vybrali připravovanou legislativní změnu exekučního zákona. Osobně jsem přesvědčený, že dnešní rozdvojená nenávistná nálada ve společnosti má kořeny právě v této regulaci, nikoli toliko v boji o pravdu či demokracii jako takovou.

V každé společnosti existuje skupina lidí, která není schopna zvládnout potřebnou odpovědnost za své kroky. Příčina bývá povětšinou v nedostatečné výchově, leckdy jsou rodinné vazby až patologické a tak se bere, kde se dá a pak se uvidí. Tito lidé nejsou ideologicky vyhranění a pokud ano, pohybují se na obou extrémech politického spektra.

Dnes už půlmiliónová armáda dlužníků vznikla jako reakce na otevřené možnosti demokratického systému, kterou doživila dluhová past levných půjček a neférový systém jejich vymáhání. Svoboda (bez odpovědnosti) se tak paradoxně stala největším nebezpečím demokracie.

Tito lidé slyší na jakékoli sliby a spojuje je až nenávistný odpor ke všemu, co budí dojem úspěšnosti. Z tohoto trendu vznikl politický „business model“ většiny nově vzniklých politických stran. Uvědomují si to ale i zasloužilí technokraté stávajících politických stran, kteří chtějí na tomto elektorátu postavit záchranu svých „tradičních“ stran.

Teritorialita exekucí, to je místopisné přiřazení exekutora, je elegantní řešení exekutorských žní, které zákonem nakázala určitá skupina poslanců, kteří ohnuli původně dobrý záměr ve prospěch pastevců zmíněného „lumpenproletariátu“. Jak je ale patrné z Ondřejova komentáře, snahy o zachování současného stavu jsou tu stále a nůžky se mohou rozevřít ještě více...