26. ledna 2020 | Kauzy

Hadí lázně

V srpnu 2019 jsme obdrželi oznámení, že odvolaný ministr kultury Antonín Staněk k poslednímu dni ve funkci zrušil statut kulturní památky Hadích lázní v Teplicích. Původní nesouhlasné rozhodnutí na poslední chvíli změnil poté, co jejich vlastník, známý teplický developer Jaroslav Třešňák, podal rozklad, přestože svolaná rozkladová komise s odprohlášením nesouhlasila. Téměř roční úsilí všech dotčených správních orgánů, kteří chtěli zachovat nejstarší lázeňský dům v Teplicích, by tak přišla vniveč.

Podnikatel Jaroslav Třešňák se dostal do centra pozornosti veřejnosti i kvůli své finanční podpoře Miloše Zemana. Podle údajů Zemanova štábu developer přispěl částkou 3,2 miliónu korun na čtyřstránkový leták s životním příběhem Miloše Zemana. Rozhodl se tak krátce poté, co Miloš Zeman veřejně podpořil Třešňákův miliardový projekt v Chorvatsku.

Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli kauzu okamžitě medializovat a vytvořit tak tlak na změnu tohoto rozhodnutí.

K věci se následně vyjádřil například ředitel ústeckého Národního památkového ústavu Petr Hrubý:  “Se závěry pana docenta Staňka se neztotožňujeme. Toto rozhodnutí může v případě, že by správní orgán, tedy ministerstvo kultury  postupovalo v obdobných případech obdobně, vést k přímému ohrožení celkového počtu chráněného památkového fondu (zapsaných a prohlášených kulturních památek) na území České republiky. Rozhodnutí docenta Staňka je v odborném hodnocení v rozporu s rozhodnutím samotného Ministerstva kultury ze dne 8. 7. 2019 a v rozporu se všemi stanovisky, které k návrhu na zrušení prohlášení poskytly dotčené správní orgány. Pokud má být dodržena kontinuita a předvídatelnost odborných vyjádření a stanovisek na úseku památkové péče je tento přístup docenta Staňka zcela nepřípustný, protože popírá odbornou autoritu nejen dotčených místních správních orgánů, ale také samotného Ministerstva kultury. V podstatě se jedná o rozhodnutí, které umožňovala docentu Staňkovi jeho funkce, nikoli odborné podklady, které by měly hrát tu nejdůležitější roli. V případě vrcholného orgánu, který má mj. i dohlížet na ochranu kulturního dědictví, se jedná o postoj, který je zcela mimo racionální uvažování.”

Získané odborné posudky, hrozba trestním oznámením a mediální tlak vyústili v prosinci 2019 ke zrušení sporného rozhodnutí novým ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Kdo ponese odpovědnost za zchátrání památky a jaké bude její další využití dále sledujeme.