22. září 2020 | Luboš Pavlovič

Hazard je v ČR příkladem korupce ze zákona

Na začátku letošního září schválili pražští radní návrh vyhlášky, která mimo jiné úplně zakazuje výherní automaty a videoloterijní terminály na území Hlavního města Prahy. Tento fakt je nutné ocenit ze dvou důvodů.

Zaprvé: Radní učinili přítrž patologickému jevu, který podle řady výzkumů způsobuje drobnou kriminalitu. Jevu, který sociálně slabší obyvatele vidinou možné, ale v realitě mnohem spíše nemožné, výhry strhává do větší a větší bídy. Sousloví výherní automat je paradoxnější, než by se mohlo zdát. Výhrou je totiž především pro svého provozovatele, nikoliv pro hráče.

Zadruhé: Pražští radní se tímto rozhodnutím vzdali možnosti z hazardu finančně profitovat. A to nejen z hazardu provozovaného přímo na jejich území, ale z jakéhokoli hazardu provozovaného pražskými občany. 

Závislost na financích z hazardu je v České republice příkladem korupce ze zákona. Problémem je pravidlo v zákoně o dani z hazardních her, díky kterému dostávají obce, na jejichž území se výherní automaty či videoterminály provozují, od státu podíl ze zisků, a to nejen z automatů samotných, ale také z hazardu provozovaného na internetu. Obce, na jejichž území se výherní automaty a videoterminály nevyskytují, nedostávají nic - a to i v případě, že na internetu hrají občané, kteří žijí na jejich území.

Nadační fond proti korupci od začátku vystupuje proti tomuto absurdnímu pravidlu, které vede k finanční závislosti menších obcí na výherních automatech. Prostředky získané ze hry na internetu by podle názorů našeho právního experta Ondřeje Závodského měly jít do státního rozpočtu, odkud by se rovnoměrně rozdělovaly mezi všechny obce v České republice. Tak aby ti, kdo již automaty a videoterminály ze svého území vytlačili, nebyli za své rozhodnutí penalizováni dvakrát.

Ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové z hnutí ANO však tuto disproporci nevnímá jako problematickou a po celé volební období nepřišlo s žádným řešením, které by pomohlo většímu tlaku na vytlačení sociálně problematického jevu z celého území České republiky a ne jen z bohatších územních celků, které si to mohou dovolit, protože jejich rozpočty obsahují i další zisky. Pokud budeme odsuzovat obce, které na svém území výherní automaty nechávají, měli bychom myslet na to, že jejich zastupitelé či radní nemusí být korumpováni představiteli hazardního průmyslu, ale státem, který proti sociálně patologickému hazardu nic nedělá. Naopak ho ještě finančně odměňuje.

Problematiku zákona o dani z hazardních her vysvětluje právní expert NFPK Ondřej Závodský ve videu ZDE.