5. května 2015 | Paragrafy na zlojedy

Hledání podezřelých údajů ve výpisech a účetních výkazech

Z jediné zveřejněné účetní závěrky společnosti Proken, s.r.o. za rok 2005 lze vyčíst, že tato společnost prakticky neprojevovala žádnou činnost. Výkaz zisku a ztrát této společnosti má ve všech položkách nulové hodnoty.

 

 

Jestliže je situace pro firmu natolik vážná, že pozastavení činnosti je pro firmu nejvýhodnější cestou, pak je ovšem povinností manažerů firmy zjistit, zda se firma nenachází ve stavu úpadku a není tedy nutné podat návrh k vyhlášení insolvence. Jisté nicméně je, že v takové situaci by město mělo aktivně hledat řešení.

Dále je vhodné zjistit jména vlastníků či manažerů dlužníka (viz předcházející díl http://www.nfpk.cz/jak-na-to/2890). Je totiž možné, že dochází ke střetu zájmů a vůči dlužníkovi postupuje město nestandardně tolerantně. Důležitá je samozřejmě celá řada dalších informací: objem faktur po lhůtě splatnosti, způsob řízení rizika, míra plnění smluvních vztahů atd.

 

Zpět:

Jak včas vyhledat problematické firmy, které dluží městu peníze?

  1. Ověření zveřejnění účetních závěrek v obchodním rejstříku
  2. Hledání podezřelých údajů ve výpisech a účetních výkazech
  3. Výpočet ukazatelů zadluženosti
  4. Výpočet Altmanova indexu (index důvěryhodnosti)