2. května 2014 | Kauzy

Kauzy

V současné době se NFPK zabývá několika kauzami. Nejznámější jsou kauza DPP a s ní související kauza Nemocnice Na Homolce. Dále pak např. MPSV a ČEZ.

Amnestie

Česká pošta

ČEZ

DPP

Elektroodpady

Justice

Hospodářská komora ČR

Hulinský

Kalousek

Mapa české korupce

MPSV

Nemocnice Na Homolce

Poliklinika Praha 6

Restituce 

ŘSD

SFŽP

SÚKL

Šnečí finta - ÚOHS

Testy na nádory prsu

Zdravotnictví

 

XXX

Prohlášení NFPK

NFPK tímto prohlašuje, že všechny zde uvedené informace byly získány v souladu s platnými zákony České republiky a při jejich získávání nebyly použity žádné penetrační metody a nebyly „nabourávány“ emailové schránky nebo informační systémy fyzických nebo právnických osob. NFPK dále prohlašuje, že v případě získávání informací od fyzických osob tak činí výhradně bezúplatně. Všechny fyzické osoby poskytly NFPK informace dobrovolně a bez jakýchkoliv nároků.

NFPK prohlašuje, že všechny zde uvedené relevantní informace byly již předány orgánům činným v trestním řízení.