26. ledna 2020 | Jan Rozek

Korupce absolutní moci

Poslední kroky českých biskupů, kteří zřejmě odsouhlasili podávání trestních oznámení na oběti sexuálního zneužívání, zvedly zájem široké veřejnosti o toto téma, ale také vlnu solidarity. Snad právě toho se představitelé církve zalekli a neváhali přeformulovat způsob podání trestních oznámení “na neznámé pachatele”. Výsledek je ale stejný, ublíží obětem. Myslíme si, že zmíněný necitlivý přístup k obětem nemá za cíl odhalení pachatelů. Domníváme se, že církev o některých pachatelích ví a kauzy stejně neřeší. Nynější postup považujeme za taktiku ke znevěrohodnění a zastrašování obětí, potažmo za sekundární viktimizaci… Tento boj má jediný cíl - aby oběti nepožadovaly po církvi úhradu terapií ani jiné finanční kompenzace.

Zdá se, že Česká biskupská konference nerozhodla o vynuceném posílání obětí na policii jen tak bez zkušeností. V Brně se udál případ, kdy kněz pomáhající oběti nahlásil případ zneužívání na biskupství. Oběť souhlasila, ale s podmínkou, že nebude dočasně vyzrazena její totožnost, dokud neprojde terapií, kterou jsme jí chtěli z vašich darů poskytnout a nebude schopna výslechu. Kněz tedy na biskupství případ nahlásil a několikrát uvedl, že oběť není zatím připravena jít vypovídat na policii. Jak to dopadlo? Kněz byl přinucen na policii totožnost oběti vyzradit, ona žena musela k policejnímu výslechu, situaci neunesla a odmítla vypovídat. Poté, co knězi došlo předvolání na policii, se kněz i oběť obrátili na naší organizaci s prosbou o rychlou pomoc. Domluvili jsme právní poradenství i doprovod právničky, krizové interventky pomáhající obětem při výslechu na policii. Oběť má právo jít na policii, až bude připravena promluvit. Je normální, že oběti potřebují delší terapie, aby dokázaly o traumatech promluvit. Našim klientům zajišťujeme i doprovod psychologů a právníků k výslechu. Nebojte se proto o tuto pomoc požádat, máte na to plné právo. Samotný výslech předjednáme, aby byl veden empaticky a citlivě. Tyto služby zatím církev nenabízí a nehradí. Na pomoc katolíkům se skládají obyčejní lidé nebo třeba husitský sbor, lidé z podzemní církve a firmy.

Katolická církev v ČR je vedena vojenským stylem. Asi proto, že kardinál Duka pochází z vojenské rodiny. Zdá se, že biskupové musí rozhodovat a vystupovat jednotně. Pokud tomu tak není, zamlčí se to, protože jednání ČBK jsou tajná. To je také důvod, proč mohou stále dokola měnit svá vyjádření o věci. To poznal nyní i biskup Holub, protože jako jediný nesouhlasil s ostudným honem na oběti, který nemá v Evropě obdoby. Advokát kardinála Němec s klidem vypustil informaci, že ČBK rozhodla o žalobách na oběti. Když se ozval biskup Holub, že on pro to nehlasoval, sdělil mu advokát Němec, že přece nehovořil o celé ČBK. Inu, nesmíme se divit, že s námi kardinál zametá, když se stejným způsobem chová k biskupům.

Čas mlčení? Proč všichni biskupové mlčí? Je čas výběru nového pražského arcibiskupa a kardinál i nuncius se vyjádřili natolik jasně, že se z tématu zneužívání stáhli i ti, kteří o něm mluvili, nebo nám pomáhali.

Pro naše církevní představitele je nejdůležitější zajistit dobré jméno církve, napříč aférami se zneužíváním dětí, žen i mužů se jim to bohužel moc nedaří. Dobré jméno církve stojí na zachovávání Ježíšových přikázání. Sv. Miriam se modlívala: “Dovol mi Pane, abych pochopila, že všechna sláva církve pochází z Tvého kříže jako ze svého zdroje. Na kříži zvítězila Láska a Milosrdenství… Pokud se tedy v minulosti staly chyby, neměla by se z nich církev poučit a prosit za obrácení tak jako Lotr na kříži a začít podle toho jednat?” Církev nemůže být očištěna držením “bobříka mlčení” a schováváním nahlášených sexuálních kauz na dno šuplíku. Případ kněze Vendelína Zboroně biskup Kročil držel v tajnosti tak dlouho, dokud se mu, na popud spřátelených osob, neozvali zástupci Vatikánu a nenařídili prošetření. Kolik žen mohlo být ušetřeno utrpení, kdyby tuto kauzu řešili už předchůdci pana “neza-Kročila”, můžeme dnes už jen hádat. Nebo PR dominikánského řádu a jeho členů, konkrétně jejich představeného kněze Fošuma nebo kněze Mohelníka či děkana teologické fakulty Tavela, kteří se tváří, jak jim záleží na obětech a jak dělají, co mohou. Přitom Fošum oběti po více než půlročním vyjednávání, které musela oběť draze platit, bezostyšně poslal návrh, ve kterém dominikáni požadují, aby oběť o tomto zneužívání mlčela a podepsala, že to není chyba dominikánského řádu. Asi vás bude zajímat, v jaké výši navrhli oběti odškodnění na terapie? Je to celých 0 korun českých.

Ani další biskupové nezůstávají pozadu v tom, jak jim záleží na obětech. Například biskup Lobkowicz žádným způsobem nereagoval na naši nabídku pomoci při získávání důkazů v kauze kněze Puváka, který odjel do Polska za sexuálním dobrodružstvím. Biskup byl několikrát upozorněn, aby Puváka vůbec nepřipustil ke kněžskému svěcení, mimo jiné i ředitelem tv Noe, knězem Ryškou. Před dvěma lety panu biskupovi zaslal upozornění i tehdejší kandidát svěcení na jáhna Libor Dobrý. Poukazoval na to, že se Puvák pravidelně schází v soukromí s mladými seminaristy a ministranty.

Představitelé katolické církve jsou elitní skupina lidí i v očích našich státních orgánů. Těžko si jinak vysvětlit jejich přístup k biskupům a vysokým představitelům církve. Setkali jsme se v praxi s případem, kdy policie žádala spis ohledně sexuálního zneužívání a biskupství jim odpovědělo, že bohužel je spis u Svatého Otce. Nevím, zda se policie dodnes domnívá, že na biskupství to lidé píší dodnes Svatému Otci na pergamen. Realita je taková, že kauza má několik opisů a jeden se posílá do Říma a ostatní zůstávají na biskupství. K pokusům tajit tyto případy i jejich dokumentaci se papež již vyjádřil naprosto jasně. Biskupové se nesmějí schovávat za papežské tajemství a mají spolupracovat nejen s vyšetřovateli, ale i s laickými vyšetřovacími komisemi. Právě takovou odbornou komisi se snažíme vytvořit při jednáních na Odboru rady vlády. Tito odborníci se již před několika měsíci do této komise přihlásili a jen čekají, až se politici odhodlají problém řešit.

Absolutní moc korumpuje absolutně. V situaci, kdy se stát církve bojí nebo má nějaký způsob modu vivendi a věřící nemá přístup k žádným relevantním informacím o přestupcích a trestných činech kněží vůči dětem, vzniká prostor, kde sexuální predátor není ničím a nikým omezen.

 

Jan Rozek je vinař a věřící katolík. Je zakladatelem spolku Pro čistou církev z.s.. V glose vyslovuje osobní názory a přesvědčení.