1. června 2020 | Lukáš Kraus

Korupce se odráží i na stavu demokracie

Igor Indruch ve své glose píše, že přechod k “demokratické společnosti a tržnímu hospodářství v České republice neznamenal konec či omezení korupce, ale pravý opak”. Ano, korupce je součástí nedemokratických režimů jako siamské dvojče. A i kapitalismus - zejména jeho nedostatečně regulovaná forma - není zárukou demokracie, ale může být naopak jednou z jejích rozkladných esencí. Diskuse tedy není o tom, že vše je v nejlepším pořádku, že bude všechno šlapat jako hodinky, když vyměníme pár politiků a oligarchů. Korupce je jako sezónní chřipka. Bude s námi vždy. Ovšem lze předvídat následky jejích vln a léčit zranitelné segmenty. Lze společnost nechat očkovat a je-li vakcína správně zvolená, její vliv na společnost nebude tak tragický.

Norsko, země ve které teď žiju, je na 7. místě indexu CPIA Světové banky. Česko na 44. místě. Jde o hodnocení kvality politiky a institucí v danných zemích. Zkoumá, do jaké míry institucionální prostředí a politika dané země podporují udržitelný růst, snižování chudoby a efektivní využívání různých druhů pomoci (dotací apod.). Hlavní rozdíl mezi oběma zeměmi je dle mého především v transparentnosti a dohledatelnosti kapitálu. Nezastírám, že i v Norsku existuje problém s různým přeléváním kapitálu do daňových rájů či kryptoměn, ale týká se to jen opravdu uzoučké slupky společnosti a sofistikované majetkové globální kriminality.

Ostatní až na pár těchto neřádů, mají otevřená daňová přiznání a veřejně dohledatelné majetkové poměry v databázi daňového úřadu. Přihlašuje se tam přes rodné číslo a jsme tam všichni. Novináři tedy mají k dispozici přístup k informacím, soused se může začít zajímat, jak je možné, že najednou jezdíte Teslou a budujete další vilu a jednu máte už ve Španělsku, když váš příjem byl po celé roky průměrný atd. Víme o sobě a vidíme na sebe. Můžeme si věřit.

Česká kultura je ale v tomto jiná. Preferuje se absolutní klausistické zhasnuto, akcie na doručitele, nedohledatelnost příjmů a daní. Bankovní tajemství je svaté, i když by šlo o organizovaný zločin, temno. Krásným výsledkem tohoto modelu kapitalismu je třeba to, že i velké podniky jako Škoda Transportation jsou usazeny v daňovém ráji na Kypru a přitom parazitují na státních zakázkách. Těžko potom radit v boji s korupcí do ČR. ČR je korupcí sama o sobě a bohužel se to potom odráží i na stavu její demokracie.

 

Autor žije dlouhodobě v Norsku.