5. května 2021 | Paragrafy na zlojedy

Narovnání nebo pokřivení spravedlnosti?

O vině a případném trestu nerozhodují pouze soudci ve veřejném procesu. Český právní řád umožňuje i možnost kabinetního rozhodování státním zástupcem.
Nedostává tak spravedlnost trochu na frak?