10. února 2020 | Kauzy

NFPK podal trestní oznámení na soudce MS v Praze za padělání výpovědí

Nadační fond proti korupci (dále jen NFPK) obdržel audio nahrávky prokazující manipulace s protokoly z hlavního líčení v případu Opencard. Vzhledem k závažnosti kauzy jsme se rozhodli podat trestní oznámení na soudce MS v Praze Alexandra Sotoláře.

NFPK se domnívá, že svým jednáním mohl naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), b), c), případně i odst. 2 písm. c) trestního zákoníku a trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 alinea první trestního zákoníku. Adresátem trestního oznámení je Městské státní zastupitelství v Praze proto, že je nám z veřejných zdrojů známo, že je ve věci aktivně zainteresované a má tudíž nejvíce informací k předmětnému skutku, v němž NFPK spatřuje naplnění shora uvedených trestných činů.

V trestním oznámení se mimo jiné píše: “Nutno zdůraznit, že kromě manipulace s obsahem protokolů o hlavním líčení, pokud jde o výpovědi svědků a zástupců znaleckých ústavů, došlo i k zásadní manipulaci s protokolem obsahujícím výpověď obžalovaného RNDr. Tomáše Hudečka, kde soudce nejen, že podstatnou část jeho výpovědi vypustil, ale také mu vložil do úst něco, co obžalovaný RNDr. Tomáš Hudeček nikdy neuvedl. Nebezpečnost takové manipulace je dále umocňovaná skutečností, že následně předmětnou zkreslenou výpověď soudce použil ve svém rozsudku, jako jeden z hlavních argumentů pro odsouzení obžalovaného Hudečka. “

“V tomto případě, docházelo k pozměňování protokolů o tom co řekli a neřekli svědci, ale i obvinění, před trestním Senátem Alexandra Sotoláře. Vzápětí soudce Alexandr Sotolář takto pozměněných, respektive zfalšovaných citací jednotlivých obžalovaných a svědků využil v odsuzujícím rozsudku, proti těmto osobám.”, komentoval kauzu analytik Nadačního fondu proti korupci Ondřej Závodský.