2. května 2014 | Paragrafy na zlojedy

Notářský zápis

Ve sbírce listin můžete nalézt rovněž notářské zápisy, které mohou obsahovat informace o přímých vlastních zkoumané společnosti. Jako příklad uvádím notářský zápis společnosti SaM silnice a mosty, a.s., která měla 2 vlastníky, a každý z nich vlastnil 50% akcií.

 

  1. Výpis z obchodního rejstříku
  2. Účetní závěrka
  3. Notářský zápis
  4. Zápis z řádné valné hromady
  5. Praktický příklad
  6. Vzorový podnět k rejstříkovému soudu