26. ledna 2020 | Karel Janeček

Novoroční glosa Karla Janečka

Rok 2019 byl velmi složitý. Komplikovaný nejen pro mě osobně, ale i z pohledu politického vývoje u nás i ve světě. Nadále se prohlubuje, globálně i lokálně, rozdělování společnosti na "my" a "oni", což zneužívají a stále zhoršují političtí paraziti za účelem získání a udržení moci. Ekologická situace se nadále stává více a více neudržitelnou, kdy v některých místech na světě, jako například v indickém Dillí, se již nedá žít bez zásadního dopadu na zdraví. V dublovaném konfliktu zájmů (vlastnictví médií a Agrofertu) je možná světový premiant český premiér, nicméně zneužívání moci je v některých místech světa ještě řádově horší. Sílící moc a monopolistické tendence nadnárodních korporací jsou ekonomickou hrozbou. Automatický sběr detailních informací o každém člověku nejen skrz sociální sítě může ohrožovat osobní svobodu.

O další rok jsme se přiblížili křižovatce dějin, bodu, který nazývám Sociální singularita 21. Čeká nás kolektivní rozhodnutí: Zničíme sebe a naši planetu, nebo se rozhodneme pro H21 (člověk 21. století), neboli nové způsoby individuálního i kolektivního fungování, kdy konečně budeme plně a kvalitně využívat nových technologií s primárním cílem spolupráce namísto konfliktu a ochrany svobody namísto až totalitní kontroly? Věřím, že rozhodný bod dějin je velmi blízko, po intenzivním 2020 snad již v tom dalším roce 2021.

Jak můžeme být úspěšní? Existuje několik rozhodujících aspektů. Prvním z nich je komunikace a sjednocení různých sociálních a společenských "bublin", viz projekt "Společná řeč" institutu H21. Vzhledem k tomu, že v demokratických systémech mají zásadní vliv na společnost volení političtí představitelé, je pro nalézání konsensu a příznivý rozvoj klíčové vylepšení demokratických procesů, konkrétním příkladem je implementace volebního systému D21 s efektem více hlasů.

Dalším z důležitých aspektů je probouzení odvahy a schopnost riskovat pro dobro celku. Jednou z nejhorších zkáz je totiž korupce, tato rakovina společnosti. Věřím, že právě NFPK splňuje v tomto ohledu důležitý úkol. Děkuji všem obětavým lidem, kteří mají tu nejvyšší míru zodpovědnosti a zároveň obrovskou odvahu a bojem proti korupci umožňují, abychom měli možnost nastoupit cestu ke stavu společnosti H21.