13. února 2017 | Miroslav Cák

ANONEN

Onehdá jsem byl pro svoji krátkou paměť donucen sepsat si seznam věcí většího nákupu v obchoďáku. K mému nemilému překvapení jsem zjistil, že už jsem téměř zapomněl psát rukou na papír. Krasopisné znalosti vštěpované přísnou paní učitelkou prvního stupně základní školy dostaly na frak s nástupem textových editorů, emailů, sociálních sítí. Elektronické nástroje nahrazují tradiční kus zpracované buničiny formátu 210mm x 297mm. Papír se stává přežitkem, lesy by se měly radovat. Tento trend neobešel ani veřejné zakázky, které by měly být v budoucnu zadávány přes komplexní web aplikaci. Tahle aplikace si dnes říká Národní elektronický nástroj, zkráceně NEN.

Opravdu funkční elektronický nástroj pro zadávání zakázek by měl zahrnovat kompletní funkcionalitu vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek a zároveň by měl zadavateli vědět krok za krokem poradit s průběhem zadávacího řízení. Měl by tedy vědět automaticky generovat potřebná oznámení pro národní a evropský Věstník veřejných zakázek a další dokumenty povinně vytvářené dle zákona, plnit funkci profilu zadavatele. Dále zabezpečovat komunikaci mezi zadavatelem a uchazeči, příjem a odesílání dokumentů (vč. nabídek), případně zabezpečit elektronickou aukci a archivaci celého procesu zadávání zakázky. Měl by mít podobu tržiště, na kterém se setkává poptávka s nabídkou, jehož obchodním rámcem je platný zákon.

V současné době panuje v elektronických nástrojích chaos způsobený tím, že na trhu funguje množství poskytovatelů, více či méně zdařilých provedení. Každý soukromý elektronický nástroj má své vlastní prostředí a funkcionalitu. Kromě certifikace elektronického tržiště ztrácí stát nad dalším fungováním soukromého elektronického nástroje kontrolu.

Podle mého názoru je nevyhnutné, aby byl elektronický nástroj pro zadávání zakázek jenom jeden, s výhradním postavením a pod kuratelou státu. Jinak bude nadále přetrvávat současná nepřehlednost a nikdy nebude dosaženo úplné a povinné elektronizace zadávání zakázek.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) má neřešitelný problém. Projekt „NEN“ ve výši přes půl miliardy korun, který je oprávněně stigmatizován předřazeností a ušitím na míru IT společnostem spojovaným s ČSSD. Proti ní velice aktivně vystupující současní soukromí provozovatelé nesrovnatelně levnějších fungujících konkurenčních nástrojů, kteří zavedením národní platformy přijdou o kšeft. Co s tím? Odepsat půl miliardy a začít nanovo? Ponechat systém souběžně s nesourodými soukromými platformami a nechat jej zapadat prachem (snad si toho nikdo nevšimne)? Nechat systém rozsáhle aktualizovat na současné technické poměry a doplnit kompletní funkcionalitu? Dovolují vůbec licenční ustanovení stávajících smluv s dodavatelem otevřenou soutěž na dodavatele aktualizace?

Odepsání půl miliardy není politicky průchozí. Nechat NEN zapadat prachem ve stínu soukromých platforem taky asi nebude správnou cestou. Jako jediné řešení se jeví aktualizace stávající platformy. Šlo by to…ovšem jedině férovou otevřenou soutěží na poskytovatele aktualizace, která by sebrala vítr z plachet největším kritikům projektu NEN, a ne zneužitím jednacího řízení s uveřejněním (bez uveřejnění), tak jak to předvedlo Ministerstvo pro místní rozvoj…