10. prosince 2018 | Karel Škácha

Babiš Agency s.p.

Na pracovní komisi Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k whistleblowingu jsme se dozvěděli, že Andrej Babiš předložil k připomínkového řízení vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů korupce, tzv. whistleblowerů.

Celý zákon je o zřízení státní Agentury pro ochranu oznamovatelů, spadající pod náměstka ministra vnitra. Stovky lidí budou školeny, jak vyhodnotit oznámení a pak ho do třiceti dnů poslat výš, ideálně i se jménem oznamovatele. Bude to úplný nesmysl, jehož jediným efektem bude zachycení problémů a splnění slibu o uvedení zákona do praxe.

Zákon se má týkat pouze státních institucí s více jak 50 zaměstnanci, odhadem tak půjde o tisíce subjektů. Každý pověří a vyškolí příslušnou „nezávislou“ osobu pro příjem oznámení. Ta bude pod tlakem z povinnosti bezodkladně podat při zjištění trestní oznámení. Pokud totiž věc paralelně řeší již Policie, mohla by mít vážný problém.

Proto tedy jediné, co návrh zákona vlastně nedělá, je ochrana oznamovatele. Když někdo oznamuje něco na svém pracovišti, jeho nadřízený se často dovtípí, o koho jde. A jak ze zkušeností víme, anonymita je to nejdůležitější. Mnohdy trvá i řadu let a stojí velké peníze. Státní Agentura nikdy nemůže mít důvěru, už kvůli povinnosti úředníka předat vytěžené informace systémem dál. A právě načasování výrazně ovlivňuje úspěch v následném soudním sporu oznamovatele a svého zaměstnavatele. 

Je jasné, že se nám to z pozice Fondu nelíbí, děláme to už sedm let a našinci jsme, za soukromé peníze a bez dotací, ušetřili přes dvě miliardy korun. Tady budou vyhozeny desítky miliónů korun a vznikne další bezzubá instituce pro bývalé politiky. Nakonec to ale stejně dopadne tak, že se budou oznamovatelé obracet na nás, protože my to umíme a děláme dobře.