14. ledna 2019 | Linda Majerová

Bez Vás by to nešlo

Nadační fond proti korupci již brzy vstoupí do devátého roku své existence. V době svého vzniku – r. 2011 - byl první čistě protikorupční iniciativou financovanou pouze ze soukromých zdrojů.

Z počátku na Fond bylo nahlíženo jak na bandu naivních bláznů. Hned v prvním roce existence Fondu, kdy se podařilo rozkrýt obří a mediálně atraktivní kauzu pražského Dopravního podniku, se však tento pohled změnil. Ukázalo se, že nejsme jen tlachalové…

Stejně tak jsme se odlišovali i oceňováním a finančním odměňováním oznamovatelů korupce. To bylo v té době něco zcela nepředstavitelného. Mysleli jsme, že se situace v této oblasti bude narovnávat, ale zdá se, že odměňování oznamovatelů, tedy osobností, které se navzdory osobnímu nepohodlí (a to je hodně slabé slovo) nebály oznámit korupci, je nepředstavitelné i v současné době. Během těch několika let se objevilo několik návrhů zákona na ochranu oznamovatelů, které však měly k ideální podobě hodně daleko. Projevila se samozřejmě i politická řevnivost, kdy se navrhovatelé z jednotlivých stran nebyli schopni a ani ochotni domluvit na spolupráci. Upřednostnili snahu o vlastní „plusové“ body před zlepšením situace oznamovatelů. I v těchto týdnech probíhající debaty nad návrhem nové podoby zákona. Opět však v něm není zakotvena náhrada újmy pro oznamovatele. Stále se evidentně nedokážeme oprostit od minulosti a pojem „oznamovatel“ zaměňujeme s pojmem „udavač“. Přitom důvody jednání těchto „pojmů“ jsou úplně opačné. Je to ale nejspíš pohodlnější a jednodušší. Zase upřednostníme kvantitu před kvalitou…

Fond tak stále supluje v této oblasti stát. To by však nebylo možné bez podpory z již zmíněných neveřejných zdrojů. Často jsme obviňováni z toho, že nás financuje jeden nebo druhý, aby se jednoho nebo druhého zbavil. Není takový problém se podívat do našich výročních zpráv a najít tam přesné informace. To je však leckdy zřejmě „dost náročná“ činnost.

Mnozí z Vás se mezi naše donátory či podporovatele počítají. Nejedná se jen o finanční podporu, ale i materiální či morální. Každá je pro nás důležitá. Za celou dobu dosavadní existence se nám podařilo získat již přes astronomických 60 miliónů korun. V poměru k této částce se nám naopak podařilo ušetřit přes 2 miliardy korun veřejných prostředků. Poměr je to dle mého názoru velmi slušný. Morální podpora vyčíslit nelze, i když Karel Janeček by to nějakým svým algoritmem možná dokázal :D. A když se člověk dívá na souhrn všech darů, je úžasné pozorovat, jak tato Vaše podpora neupadá, ale naopak stále narůstá.

Děkujeme! Bez Vás všech by to nešlo!