6. června 2016 | Jiří Chytil

Bude JUDr. Dagmar Máchová obviněna?

Kauza Opencard změnila dost zásadním způsobem můj život. Během dvou let se ze mě postupně stal svědek a spolupracovník protikorupční jednotky, následně obviněný, nezaměstnaný, obžalovaný a odsouzený. To vše kvůli ochotě jít proti mocným a pomoci policii při rozkrytí jedné z největších pražských kauz. Musím zmínit, že důstojník protikorupční jednotky mi v lednu 2010 před svědky (Janem Urbanem a RNDr. Janou Ryšlinkovou) slíbil v případu vyšetřování projektu Opencard status „utajeného svědka“.

Na základě této skutečnosti jsem před plánovanou policejní prohlídkou na Magistrátu označil kanceláře a počítače, které měly obsahovat další stěžejní důkazy v kauze.

A zde nastal zvrat. Prohlídka prostor pražského magistrátu byla časově odložena o šest dní (dle zjištění GIBS), což dle mého názoru mohlo poskytnout dostatek času k možné manipulaci s důkazy.

Přestože jsem se snažil o rozkrytí kauzy Opencard , byl jsem v prosinci roku 2014 pravomocně odsouzen Vrchním soudem v Praze k trestu odnětí svobody na jeden a půl roku, který se podmíněně odkládá na zkušební dobu dvou let a státní zástupkyně JUDr. Dagmar Máchová ve své závěrečné řeči u Městského soudu v Praze dne 10. 2. 2014 mimo jiné sdělila, že:

„...k obžalovanému Ing. Chytilovi a jeho veřejným prohlášením považuji za vhodné uvést tyto

skutečnosti: Obžalovaný po celou dobu trestního řízení a to ani v předprocesním stadiu tohoto řízení nijak výrazně nepomáhal k objasnění trestné činnosti…“

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování projektu Opencard v usnesení z listopadu 2014 dospěla mimo jiné k následujícím závěrům:

bod 3 Parlamentní vyšetřovací komise v souladu s ustanovením § 48 odst. 9 jednacího řádu vyšetřovací komise ukládá předsedovi komise Bronislavu Schwarzovi podat trestní oznámení na dozorující státní zástupkyni JUDr. Dagmar Máchovou pro podezření ze spáchání trestného činu „zneužití pravomoci úřední osoby“, případně jiné blíže nespecifikované trestné činy, a to v souvislosti s výkonem dozoru v kauze Opencard.

A v poslední době bylo v médiích (www.novinky.cz) uvedeno mluvčí Městského státního zastupitelství Štěpánkou Zenklovou:

„… od středečního večera byla zapečetěna kancelář paní doktorky Máchové. Od čtvrtečních devíti hodin ranních zde probíhala prohlídka, která skončila před polednem … a dále, že JUDr. Dagmar Máchová byla nadřízenými odstavena od veškerých trestních kauz…“

Dále chci uvést, že od března 2015 o mém dovolání proti rozsudku, ve kterém žádám zproštění viny u Nejvyššího soudu v Brně, zatím nebylo z důvodu vytíženosti soudu rozhodnuto.

Ptám se tedy, jak dopadne vyšetřování JUDr. Dagmar Máchové. Bude obviněna?