15. října 2014 | Tiskové zprávy

Čachry na SÚKL?

Nadační fond proti korupci získal informace o podezřeních týkajících se pravděpodobného obcházení limitů pro vypsání výběrových řízení, nabídek uchazečů, které nesly známky vzájemných dohod nebo neplnění kritérií dle zadávací dokumentace na Státním úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Fond obdržel kopii Zprávy z forenzního šetření (dále jen „šetření“) ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, která nese datum 22. 1. 2013 a jejímž autorem je auditorská společnost Ernst & Young. Relevantní období pro šetření bylo vymezeno daty 1. 1. 2009 a 30. 9. 2012, tedy z velké části pokrývající éru ředitele Martina Beneše.

Mezi skutečnosti, detailně popisované v šetření, patří pravděpodobné obcházení limitů pro vypsání výběrových řízení, nabídky uchazečů nesly známky vzájemných dohod (např. stejné chyby nebo text v nabídkách) nebo nesplňovaly kritéria dle zadávací dokumentace – přesto však nebyly z výběrového řízení vyloučeny. Zadávací dokumentace podle šetření také v několika případech obsahovaly diskriminační požadavky či věcně nesouvisející dodávky, zmíněny jsou i potenciálně nehospodárné výdaje vynaložené např. na služby PR, marketing, lobbing a zařízení proti odposlechu! Mezi firmami, které zpráva ze šetření také zmiňuje, je i společnost Vítkovice IT Solutions, známá mimo jiné z  kauzy informačních systémů na výplatu sociálních dávek na úřadech práce, na kterou Fond upozornil v roce 2012.  

Nadační fond proto podal dne 9. 10. 2014 trestní oznámení na neznámého pachatele z okruhu osob Státního ústavu pro kontrolu léčiv a na další neznámé pachatele z okruhu právnických a fyzických osob, jež se účastnily veřejných zakázek uvedeného zadavatele. Předmětem trestního oznámení je podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení zákona o veřejných zakázkách, případně mohlo dojít k bezdůvodnému obohacení.  

„Ve vedení SÚKLu se za poslední tři roky vystřídali tři ředitelé, přičemž se stalo pravidlem, že nový ředitel zadal forenzní šetření na éru svého předchůdce. Je zajímavé, že forenzní audit z ledna 2013 mediálně zapadl, byť zjištění v něm uvedená mají, podle našeho názoru, trestněprávní potenciál se škodou na veřejných prostředcích v objemu desítek milionů korun,“ konstatoval ředitel Fondu Petr Soukenka.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislou iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz