5. listopadu 2018 | Jaroslav Hornof

Co to znamená whistleblower?

V českém jazyce neexistuje jedno slovo pro překlad tohoto pojmu. A už vůbec ne překlad, který by byl vnímán pozitivně. (Pokud tedy nevezmeme v úvahu doslovný překlad tj. pískající větrák.)

Když se podíváme na vývoj české moderní historie, není se čemu divit. Náš národ byl svírán nadvládou cizích velmocí nebo diktaturních režimů. Ten, kdo spolupracoval se státem či s jeho vedením, byl zbytkem národa považován za zrádce. Avšak v demokratickém uzpůsobení státu si musíme uvědomit, že stát jsme my všichni. A my bychom měli utvářet vládu a udávat směr naší společnosti. K tomu patří i schopnost postavit se proti věcem, se kterými nesouhlasíme.

Pokud se pustíme do tohoto nerovného boje, musíme získat zastání u nezávislých soudů. V Čechách se soud většinou přiklání k silnější straně a to z důvodu co nejrychlejšího ukončení daného případu. Bez ohledu na to, jestli je dosaženo pravdy. Soud zde často slouží jako represivní složka státu, přičemž soudci často jako politici žijí mimo reálný svět. Například v USA je tomu jinak. Je to zejména důvodem zastoupení poroty, a tím pádem lidského faktoru, při rozhodování soudu. Soudce není všemocný, ale je v roli rozhodčího či moderátora. Snaží se, aby i nejslabší strana dostala zastání.

Před 100 lety, kdy vznikla republika, jsme zde měly téměř stejný systém, jaký je v USA dnes. Bohužel dnešní český soudní systém vychází z totalitního režimu, který po válce již nebyl zpátky navrácen zpět demokratickému systému. Po roce 1989 nebyla vůle k tomu, aby se systém napravil.

Bez nezávislých soudů nebude opravdové svobody.

 

Jaroslav Hornof - český námořník a oznamovatel, který upozornil na nelegální vypouštění nebezpečného odpadu z nákladní loď Marguerita patřící německé společnosti MST. Tuto nelegální činnost rovněž i zdokumentoval, díky čemuž mohly americké úřady obvinit společnost, které plavidlo patří, z falšování dokumentů. V současné době žádá americký soud pro Jaroslava Hornofa jako oznamovatele odměnu. Bez uzavření dohody o odměně odmítá tento soud vynést konečné rozhodnutí.

 

Za text glosy cele odpovídá autor, nikoli Nadační fond proti korupci. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko Nadačního fondu proti korupci.