20. května 2013 | Michaela Tejmlová

Evropská komise ztrácí trpělivost a možnost čerpání dotací pro období 2014-2020 je vážně ohrožena

Pan ministr Kubice nedávno prohlásil, že odpolitizování státní správy zajistí v ČR snad pouze vesmírná loď. Evropská komise (dále jen Komise) takovéto výmluvy neakceptuje a opět apeluje na Českou republiku a žádá odpolitizování naší státní správy. Česká republika jako jediná země v EU doposud nezajistila profesionalizaci a odpolitizování státní správy. Zákon o státní službě, který by odpovídal evropským standardům a zajistil nezávislou a profesionální státní správu, požaduje po ČR oficielně již od roku 2011 a naposledy ve svém pozičním dokumentu z října 2012 označila přijetí kvalitního zákona o státní službě za tzv. ex-ante konditionalitu, tedy podmínku pro výplatu evropských fondů pro nové programovací období 2014-2020.

I přesto, že téma státní správy se Vám může zdát na první pohled suché a nudné, je třeba mu věnovat náležitou pozornost. Jde totiž o postavení těch, kteří vytváří právní předpisy závazné pro nás všechny a jejich nezávislost, profesionalita a možnost objektivně bez politických vlivů vykonávat svou práci je tak pro chod státu nadmíru důležitá.

EU v této oblasti sehrává důležitou roli. Jak se vyjádřil v TV i pan ministr Kalousek, kdyby nebylo EU, žádný zákon o státních úřednících nebude. Basta. Vyhovuje nám, a promiňte mi to slovo, bordel, který ve státní správě funguje.

Nevládní organizace, čeští úředníci i úředníci Komise se shodnou na tom, že pro posílení administrativní kapacity ČR a nastolení stability a efektivity státní správy přitom postačí docela málo. Nechat vstoupit v účinnost zákon o státní službě z roku 2002, který stanovuje právní rámec pro profesionální státní službu. Přináší právní ochranu úředníkům a jasné odpolitizování státní správy.

Dokument, který Komise vydá 29. května, kdy posoudí pokrok, který ČR udělala, bude, doufejme obsahovat posouzení skutečnosti, že zákon o státní službě v účinnost stále nevstoupil a nejnovější návrh o státních úřednících, který byl tento čtvrtek 16. května Legislativní radou vlády vrácen jeho předkladateli Ministerstvu vnitra k přepracování technických, pro odpolitizování a stabilitu státní správy nepodstatných věcí, nenaplňuje stanovené cíle.

Na konferenci „Evropské fondy - jak předcházet rizikům podvodům a zneužívání“ konající se minulý týden v Praze zástupce Komise potvrdil, že vývoj ohledně úpravy postavení úředníků v ČR bedlivě sledují a mají stále plno pochyb o kvalitě posledního návrhu. Původní zákon o státní službě z r. 2002 přitom označil za lepší pro naplnění požadovaných cílů.  Na závěr si již nebral servítky a oznámil, že v případě přijetí návrhu zákona o státních úřednících v jeho nynější nekvalitní podobě může být čerpání evropských peněz na další programovací období zpochybněno, neboť nesplňuje požadavky na depolitizaci a ochranu úředníků. Komisi již asi dochází trpělivost, neboť to vypadá, že českým politikům opakují stále dokola, stejně jako nevládní organizace, že je třeba zákona o státní službě odpovídajícího evropským standardům, nikoliv jakéhokoliv nekoncepčního zákona, který bude mít v názvu slovo úředníci. I přesto se čeští politici nechávali do médií slyšet, že návrh MV je považován Komisí za jdoucí správným směrem, což nebyla pravda.

I. náměstek Ministerstva pro místní rozvoj, Daniel Braun, také souhlasil s tím, že zákon nepřináší odpolitizovanou, profesionální a stabilní státní správu a že MMR o tomto oficiálním dopisem bude informovat vládu. Snad to nebylo jen „na oko“ kvůli účasti zástupců Komise, která bude právě v den, kdy má jít návrh na vládu, vydávat zmíněné hodnocení.

Co bude následovat v případě přijetí nekvalitního zákona o státních úřednících? Komise návrh zákona neposoudí jako vedoucí ke zlepšení administrativní kapacitě ČR a čerpání fondů pro nové programovací období 2014-2020 bude ohroženo, neboť nebude splněna jedna z podmínek pro jejich čerpání. Dokonce i samotní úředníci MV se neoficiálně vyjadřují k tomu, že zákon je nekvalitní, ale že jim kvalitní zákon přes politiky prostě neprojde. Jsou si čeští politici natolik jistí svými konexemi až do Bruselu a s tím, že Komise nakonec zamhouří přece jenom oko a fondy bude nadále vyplácet i přes to, že bude pouze zakonzervován dosavadní nefunkční stav státní správy a naděje na její zlepšení tak budou v nedohlednu?

Stále věřím, že tak daleko to nemůže dojít, zašpásovali jsme si a nyní je čas přijít se seriozním řešením. Novela zákona o státní službě z r. 2002, kterou představil pan poslanec Tejc, se jím jeví – jasně vymezuje práva a povinnosti úředníků a systémově zajišťuje jejich ochranu před politickými tlaky. Držme mu proto palce, aby přesvědčil pro návh zajišťující profesionální a nezávislou státní správu své kolegy.

Michaela Suchardová - profesionalizace a odpolitizování státní služby