1. prosince 2014 | Tiskové zprávy

Hazard se zdravím i veřejnými penězi

Nadační fond proti korupci obdržel informace, které dokládají vazby některých členů výboru České onkologické společnosti na spolumajitele výhradního distributora testu, pomocí něhož lze stanovit prognózu recidivy zhoubného nádoru prsu.

Test od konce loňského roku plně hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a přijde na necelých 99 tisíc korun. Česká onkologická společnost současně odmítla doporučit k plné úhradě jiný novější a ve vyspělých zemích Evropské unie používaný prognostický test na karcinom prsu, jehož provedení přijde zhruba na polovinu.

Výhradním distributorem schváleného testu amerického výrobce, který umožnuje u indikované skupiny pacientek s diagnostikovaným zhoubným nádorem prsu zařadit pacientku do jedné ze tří rizikových skupin podle pravděpodobnosti recidivy onemocnění, je v České republice společnost XENEO, s.r.o. Její 30% spolumajitel Mgr. Michal Burger je přitom spolumajitelem Institutu biostatistiky a analýz, s.r.o. (dále jen „IBA“) a pracovníkem Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „IBA MU“). Spolumajitelem uvedené soukromé společnosti IBA je také člen výboru České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „Česká onkologická společnost“) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., který je rovněž ve vedení IBA MU. Členem dozorčí rady soukromé společnosti IBA je současný poslanec a předseda zdravotního výboru prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., který je také členem výboru České onkologické společnosti. Ta je přitom jednou z nejvyšších odborných autorit stran doporučení úhrad nákladů spojených s diagnostikou a s léčením zhoubných nádorů.

Je nanejvýš překvapivé, že Česká onkologická společnost „razantně“ a zcela nepřesvědčivě (vizte přílohu) odmítla doporučit k úhradě novější test z roku 2012 německého výrobce. Ten podle některých studií vykazuje srovnatelné, ba i lepší prognostické výsledky, než vykazují ostatní testy. Je přitom oficiálně doporučován odbornými společnostmi (německou AGO guidelines) a používán v Německu, Rakousku, Švýcarsku a v dalších zemích Evropské unie. Mimoto, náklady na jeho kompletní provedení jsou zhruba poloviční oproti nákladům na schválený test.

Navíc lepší prognostické výsledky dosud neschváleného testu umožňují, aby pacientka po odstranění ložiska zhoubného nádoru prsu nemusela zbytečně podstupovat nepříjemnou a nákladnou pomocnou chemoterapii, která má navíc některé negativní účinky na organismus pacientky.

„Ve Fondu se zdravotnictvím zabýváme již tři roky a za tu dobu jsme bohužel zjistili, že i ctihodné tituly před a za jmény nemusejí znamenat ctihodné chování. Chceme věřit, že v tomto případě tomu tak není,“ konstatoval ředitel Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka.

Přehledné znázornění uvedených osobních vazeb jakož i další závažné informace (včetně zajímavé skutečnosti týkající se náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR) jsou uvedeny v příloze.  

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislou iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Příloha: Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz