2. března 2017 | Aktuality

Hazard zvyšuje kriminalitu

Provozování „hracích automatů“ v hernách, kasinech či různých typech restauračních zařízení zvyšuje kriminalitu. Prokázala to studie Nadačního fondu proti korupci a sdružení Naši politici, která srovnala ukazatele kriminality a hazardu u všech měst České republiky s více jak 5 tisíci obyvateli.

Tyto ukazatele byly zkoumány v čase u měst, které přijaly zásadní omezení hazardu na svém území. Studie zároveň přináší první kompletní žebříček nejvíce hazardních měst v České republice. O vlivu hazardu na kriminalitu se autoři studie přesvědčili již dříve, když připravovali podklady pro policii v Praze, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Kriminalitu samozřejmě ovlivňuje celá řada faktorů a autoři studie netvrdí, že automaticky největší počet heren musí být v nejnebezpečnějších městech. Vliv hazardu na kriminalitu lze dokázat při výpočtu ukazatelů u skupiny podobně velkých sousedících měst, díky čemuž lze eliminovat vedlejší faktory. Uvést lze například skupinu 4 téměř stejně velkých měst v Pardubickém kraji, které vzájemně sousedí - Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy a Moravská Třebová. Ukazatele hazardu a kriminality zde byly srovnávány za období 2013 a 2016. Dvě z těchto měst se rozhodly vyhlásit nulovou toleranci hazardu a tvrdě postihovat hazard – Vysoké Mýto a Litomyšl. Naopak Svitavy a Moravská Třebová se rozhodly podporovat hazard, či v případě Svitav dokonce zvýšit počet povolených „hracích přístrojů“. V roce 2013 byla míra kriminality ve všech městech poměrně vysoká, ovšem následně se „přelila“ do těch měst, ve kterých byl podporován hazard. V roce 2016 měla jednoznačně nejnižší kriminalitu obě města s nulovou tolerancí hazardu.

Studie přináší rovněž žebříček nejvíce „hazardních“ měst. Na konci roku 2016 se nacházelo „nejvíce hracích přístrojů“ v přepočtu na obyvatele v Praze 1, Mikulově a Aši. V Praze 1 to bylo na konci roku 2016 celkově 1386 „hracích přístrojů“, zatímco např. v Praze 2, kde je přístup nekompromisní, bylo registrováno pouhých 23 přístrojů. Obrovské množství „hracích přístrojů“ v Mikulově a Aši je pak spojeno s hazardní turistikou z Rakouska, respektive Německa.

Zcela tragická a nepochopitelná je podpora heren a kasin ve vyloučených lokalitách. V hazardním žebříčku se tak vysoko umístila například Karviná, Jeseník, Šluknov či Ostrava. Karviná je navíc nejhazardnějším městem v Moravskoslezském kraji, nachází se zde jedna z největších vyloučených lokalit a herna nechybí zde ani přímo v ubytovně. Soutěž o post nejhazardnějšího města v Olomouckém kraji by získal Jeseník, který je opět znám vyloučenými lokalitami. Obsluha těchto heren navíc na přímý dotaz autorů studie potvrdila, že největší počet hráčů je krátce po vyplácení sociálních dávek. „Zakázat hazard v těchto lokalitách je pro vedení města velice jednoduché, a proto vysvětlení podpory hazardu lze hledat ve skrytých či vedlejších úmyslech různých zlojedů“ uvedl analytik Nadačního fondu proti korupci Janusz Konieczny. Provozování heren ve vyloučených lokalitách způsobuje obrovské škody nejen ve vztahu k veřejným prostředkům, ale jde i ruku v ruce s lidským neštěstím, často s tragickým koncem.

Nulovou toleranci vyhlásilo již mnoho měst a obcí. Rušení jednotlivých „hracích přístrojů“ je ovšem postupné a to zvlášť v případě, kdy provozovatelé hazardu využívají různé obstrukční nástroje. K tomuto stavu se postupně přibližuje celá řada měst a obcí. Ke konci roku 2016 se již 37 městům s více jak 5 tisíci obyvatel podařilo docílit stavu, kdy neměla již ani jeden registrovaný „hrací přístroj“ u Ministerstva financí. „Postupně roste počet měst, která již nenechávají hazardnímu byznysu volnou ruku. Daří se vytlačovat hazard a s ním i kriminalitu. Tato města jsou pozitivním příkladem, často efektivně hospodaří, dbají o vzhled města a nulovou tolerancí hazardu naopak ušetří,“ dodává Šárka Trunkatová, analytička sdružení Naši politici.

Vedení některých měst ospravedlňuje podporu hazardu domnělými příjmy z provozu heren a kasin. Tento argument je ovšem nejčastěji nepravdivý. Již dřívější studie Národního ústavu duševního zdraví prokázala, že náklady na hazard jsou násobně vyšší než příjmy. Studie NFPK navíc dokládá, že tvrdý hazard podporuje růst kriminality. NFPK ze své zkušenosti může rovněž potvrdit, že města podporující hazard na svém území velice často jsou spjaty s neprůhledným hospodařením.

Příloha: Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu

Kontakt: Janusz Konieczny, analytik NFPK, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz, tel.: 604 270 132, Šárka Trunkátová, analytička z.s. Naši politici, sarka.trunkatova@cninp.cz, tel.: 604 722 168