7. ledna 2019 | Karel Janeček

Hodnoty pro každého

Vážení spoluobčané,
 
přeji nám všem krásný a úspěšný nový rok 2019. Dovolte mi zdůraznit několik kritických bodů pro naši společnost a pro svět.

Lidská civilizace se blíží víc jak exponenciální rychlostí konci naší kapitoly dějin a začátku nové éry. Stojíme na klíčové křižovatce této cesty a svým myšlením a jednáním můžeme mít zásadní dopad na to, kam tato změna povede. Proč? 

Dříve neotřesitelná víra v liberální demokracii, volný trh a bez-konečný ekonomický růst se dnes otřásá v základech, tváří v tvář globálním hrozbám 21. století, jakými jsou například globální oteplování, rozdělení společnosti a střet civilizací. Jsme přímými účastníky globálního nárůstu populismu a nacionalismu, které vždy v historii znamenaly přicházející krize a katarze ve formě revolucí nebo válek. Dnes je situace jiná -- všichni si dovedeme představit, co by znamenala světová válka v době nukleárních zbraní. Naštěstí dnešní situace je zároveň historicky jedinečná díky existenci globálních komunikačních i jiných technologií, které nám nabízí možnost globálního pokroku a prosperity, jakmile se je naučíme používat pro obecné dobro.

Víme již, co můžeme dnes udělat pro záchranu světa. Nemáme jinou volbu než motivovat sebe a všechny, abychom otevřeli naše srdce a zapnuli naše mozky a aktivně přijali do svých životů vyšší lidské hodnoty, viz také hodnoty21.cz.

Je kriticky důležité inovovat demokracii, změnit a zásadně zlepšit způsob, jakým si volíme své lídry, naučit se hledat a nacházet konsensus místo prohlubování konfliktů. Klíčovým nástrojem této změny je volební systém s efektem více hlasů, tzv. Janecek method, dříve Demokracie 21. Je dále velmi důležité podporovat projekty s pozitivním vlivem, pomáhat nejen těm, kteří potřebují pomoc, ale i těm, kteří pomáhají. Je nezbytné bojovat proti těm, kteří ve své zaslepenosti, sobeckosti a nízké úrovni vědomí škodí ostatním a mohli by dokonce zničit náš svět. Jsem přesvědčen, že na tomto poli odvádí Nadační fond proti korupci skvělou práci. 

A nikoliv v neposlední, ale spíše v první řadě: Každý, kdo dokáže spolupracovat a jít za cíli, které přesahují individuální zájmy, kdokoliv, kdo dokáže pracovat pro lepší svět pro nás pro všechny -- nemusíme se bát ničeho, žádné strachy nemají smysl. Budeme a jsme úspěšní již tím, že děláme to nejlepší v nás. Věřím navíc, že nás bude dost a celkový úspěch předčí i ta nejsmělejší očekávání.

Děkuji všem zaměstnancům NFPK za skvělou práci a všem podporovatelům za jejich energii. Přeji všem krásný nový rok, plný důvěry, odvahy, lásky a štěstí.

Karel Janeček