13. dubna 2015 | Michaela Tejmlová

Je cosi shnilého ve státě dánském?

V letadle do Kodaně se těším, že zjistím, jak to ti Dánové dělají, že se umisťují již řadu let jako nejméně zkorumpovaná země. Ještě v českých novinách se děsím titulku „Advokáty už stát nebude muset soutěžit“ pojednávající o tom, že stát si bude moci vesele vybírat své známé advokáty pro poskytování právních služeb (zákon sice pojednává o právním zastoupení, ale známe českou vynalézavost o tom, využít výjimek ze zákona na maximum). Ale zpět k Dánsku.

Dánský velvyslanec při hledání odpovědi na tuto otázku poznamenává, stejně jako Jan Hnízdil, že důvěra ve veřejnou správa patří mezi 3 faktory, které mají vliv na lidské zdraví, vedle vymahatelnosti práva a dobrých mezilidských vztahů. Jeho slovy pak korupce ohrožuje život všech těch, jejichž denní život závisí na celistvém jednání úřadů a úředníků. Tj. nás všech.

Dovolím si tedy pár postřehů z Dánska:

Dánové si nezávidí. Vědí, že se musí snažit a přičinit sami, aby se měli dobře, ale že v nejhorších situacích jim stát pomůže. Že nemusí nikoho podplácet ani mít známé, protože spravedlivé zacházení prostě očekávají. Tyto hodnoty jsou jim vštěpovány od malička, takže nežijí v omezeních existujících stále ještě často v myslích českých lidí, že se nikdy nemohou mít dobře, pokud jenom poctivě pracují.

Dánové patří také mezi země, kde mají ženy vyrovnané zastoupení ve všech oblastech, takže i v politice, stejně jako v ostatních skandinávských zemích či např. na Novém Zélandu. Všechny tyto země se umisťují na žebříčku nejméně zkorumpovaných zemích nejlépe. Namítnete, že se jim to kecá, když se mají tak dobře? Průměrný plat je 3000 €, což pravda není špatné, ale po odečtu daní jim zůstane půlka. Stále by to nebylo tak špatné, kdyby tam nebylo všechno tak drahé. Takže i průměrně vydělávající Dán nechodí pravidelně do restaurací, na drink, ani průměrná dánská rodina nemá dva automobily, protože je to prostě drahé. Je také normální, že si děti přivydělávají na různých brigádách, aby se naučili, co je to peníze vydělávat a jak s nimi nakládat.

A co více? V ČR je často nejvíce korupce na úrovni měst. V Dánsku jsou zastupitelé za svou práci placeni obcemi, rozhodují o důležitých věcech mající pro obec velké finanční dopady, tudíž je předpokládáno, že se této práci musí náležitě věnovat. Proto jsou ohodnoceni právě průměrným platem. Jak je tomu v ČR? Např. v Jablonci nad Nisou zastupitel dostane za svou práci přibližně 600 českých (nikoliv dánských :-)) korun, za další aktivity a členství ve výborech či komisích pak dostane přidáno, takže se jeho odměna může vyšplhat až na 2000 Kč. Věnovali byste za tento peníz tak polovinu svého pracovního času veřejným záležitostem? Idealisté a nadšenci ano, bohužel ale právě toto je skutečnost, kdy si myslím, že motivací vstupu do komunální politiky bývá často to, že se člověk prostě dostane k důležitým věcem, ze kterých bude mít prospěch. A jaká je kultura vystupování a vztahů mezi zastupiteli? Koaliční i opoziční zastupitelé spolupracují, přátelí se, a když některý má odlišný názor, stejně mu s úctou naslouchají a ještě za něj poděkují. Rozdílných názorů se totiž nebojí a nevnímají je jako něco ohrožujícího. Všichni totiž sedí i jednoho kulatého stolu :-)

A co z toho všeho vyplývá? Mějme se dobře a nezáviďme si. Jednou se i česká mentalita musí změnit (ke změně stačí většinou max. 10 % lidí nově smýšlejících) a to ostatní pak přijde samo  :-)