31. října 2016 | Karel Randák

Je to korupce?

Nadační fond proti korupci není organizace, která si klade za cíl komentovat politická, resp. manažerská rozhodnutí jiných. Výjimkou jsou případy, kdy jsou tato rozhodnutí, ať již prokazatelně, nebo s vysokou pravděpodobností, spojena s takovými nežádoucími jevy, jako jsou korupce, klientelismus, nepotismus apod. Nelze říci, že by podobných případů bylo v minulosti málo. To, co se však v naší zemi odehrává nyní, překonává nejen nejčernější představy, ale jde daleko za hranici zdravého rozumu.

Ministr kultury Daniel Herman se „opovážil“ setkat s dalajlámou. Čtyři nejvyšší ústavní činitelé našeho státu, v reakci na toto setkání, nejenže ze sebe neváhali udělat úplné blbce, ale svým prohlášením dokázali ponížit republiku v očích celého demokratického světa. Jejich obhajoba, postavená na argumentaci, že podobně se chovají i jiní, může obstát snad jedině v očích pana Ovčáčka. Vyvrcholením této tragikomické frašky je neudělení státního vyznamenání strýci pana Hermana Jiřímu Bradymu, a to jako výraz msty ze strany páně prezidenta. Situace, ze které zdánlivě nelze vybruslit bez ztráty květinky. Pro hradní společnost okolo pana Zemana však charakteristické jednání, které jeho skalní obdivovatele nijak nezviklá. No budiž.

Když však pan premiér Sobotka i předseda Poslanecké sněmovny Hamáček náhle procitnou a snaží se své řiťolezectví vůči čínské straně odčinit udělením pamětních medailí témuž Jiřímu Bradymu, to aby člověk už měl skutečně kachní žaludek. Jakkoliv je nepochybné, že pan Brady si tato (a nejen tato) ocenění zaslouží. Výše popsané chování je odporná směs arogance moci a nevídané dávky lokajství a kariérismu. Bohužel, v České republice nic nového. Pouhý posun do jiné dimenze.

Co nás však skutečně posouvá zpět do doby totality, je pokus TV Prima ovlivnit podobu pořadu mého kolegy z NFPK Jana Krause. Tuto snahu o cenzuru a o nic jiného se skutečně nejednalo, se Prima snažila infantilně vysvětlit rizikem možných sankcí ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, resp. pozdním dodáním pořadu. První argument byl vyvrácen stanoviskem samotné RRTV s tím, že na zábavní pořad, kterým Show Jana Krause bezesporu je, nelze ze zákona uplatňovat požadavky na objektivitu. Co se týče druhé výmluvy, každému kdo se někdy setkal s precizní prací produkční pořadu Simony Matáskové, musí být jasné, že je to argument z říše sci-fi. Takže je třeba zopakovat – byl to pokus o cenzuru, a to málokdy vídaný. Je proto zapotřebí se ptát, kdo za ním stojí. V úvahách bychom se třeba mohli vrátit do relativně vzdálené minulosti, do doby krachu Investiční a poštovní banky. Nemýlím-li se, premiérem, který tehdy krach IPB řídil, byl Miloš Zeman. Jedním z těch, kdo na celém procesu nejvíce profitoval, byl jistý Ivan Zach. A je-li tento Zach totožný se Zachem, který vlastní 50 procent TV Prima, pak bychom dokonce mohli najít legitimní důvod, aby se NFPK o celou věc začal zajímat. Nebyl by to náhodou klientelismus nebo nedej bože dokonce korupce? Ostatně průběžné sledování objektivity a vyváženosti zpráv TV Prima v této kauze by asi také nebylo od věci.