16. února 2015 | Ondřej Prokop

Jihoměstské Palermo se mění k lepšímu

Městská část Praha 11 má dlouhodobě asi stejně špatnou pověst jako Praha 10. Posledních 8 let na Jižním Městě bylo spojeno s naprosto neskrývaným propojením vedení radnice s pochybnými podnikateli, právníky a lobbisty. Linka kolem bývalého starosty Dalibora Mlejnského a jeho věrných vedla až k takovým „celebritám“ jakými jsou Tomáš Hrdlička, Ivo Rittig nebo Roman Janoušek. Místní obyvatelé a občanská sdružení mluvila o organizovaném zločinu koordinovaném přímo z radnice. Jelikož na Jižním Městě bydlím prakticky od svého narození, snažil jsem se posledních několik let proti této „mafii“ bojovat.

Po letech spíše pasivního boje s podporou Nadačního fondu proti korupci (NFPK) a dalších neziskových organizací, jsem se rozhodl v loňském roce „vzít spravedlnost do vlastních rukou“. V posledních komunálních volbách se mi podařilo stát se součástí nové Rady Městské části Praha 11 a do dění na Jižním Městě se tak aktivně zapojit. Ve volbách drtivě zvítězilo lokální občanské hnutí (Hnutí pro Prahu 11), které složilo koalici pouze se subjekty, které nebyly žádným způsobem spojeny s minulostí. Uskutečnil se tak zcela zásadní převrat a dovolím si říci, že nezvyklý a náhlý obrat k lepšímu.

Pravděpodobně jste zaznamenali v posledních měsících několik zmínek v médiích o bývalém starostovi Daliboru Mlejnském. Toho „proslavil“ nález čtyř miliónů v hotovosti u něj doma nebo zázračně levný nákup jeho rodinného domu od společnosti, které předtím prodal pozemky městské části za zhruba 5x nižší hodnotu, než byla v té době jejich tržní cena. Bývalý starosta a jeho nejbližší jsou podepsáni taktéž pod stavbou bazénu, který nabízí za bezmála 600 miliónů korun pouze jeden 25 metrový bazén (pro zhruba 80 tisíc obyvatel Jižního Města). Stranický kolega z ODS Dalibora Mlejnského, Petr Volf, je zase spojen s mnoha pochybnými projekty čerpající euro dotace. Na tyto upozorňoval i NFPK a pochybení v nich shledal i Nejvyšší kontrolní úřad. Kauz je za 8 let jejich vlády tolik, že jen jejich seznam by vydal na samostatný článek. Výsledkem je nebývalý zájem policie a ÚOOZ (Útvar pro odhalování organizovaného zločinu) o tuto skupinu bývalých zastupitelů, radních a některých úředníků. V tuto chvíli je jich více než 40 z nich obviněno z mnoha trestních činů, jakými jsou zpronevěra při správě cizího majetku nebo korupce a čeká je tedy soudní proces.

Situace na Praze 11 byla tak tristní, že zde například nebyl problém, aby vysoce postavený představitel ODS dělal zároveň předsedu představenstva jihoměstské akciovky a současně k tomu pobíral vyšší plat než ředitel, na pozici řadového technika údržby zeleně. Vnitřní audity městských akciových společností zatím objevily mimo jiné pochybné faktury, které byly vypláceny marketingovým agenturám zajišťujícím předvolební reklamní kampaně právě straně bývalého starosty, neprůhledné faktury celé síti pochybných subdodvatelů s naprosto nejasně dokladovaným plněním.

Mým cílem je rozkrýt veškeré zbývající kauzy, zpronevěry, podvody, korupční jednání a krádeže a předat co nejvíce důkazního materiálu příslušným orgánům. Zároveň s tím společně s kolegy měníme systémy výběrových řízení, kontrolních systému, restrukturalizujeme městské akciové společnosti a snažíme se fungování MČ maximálně zefektivnit a zprůhlednit. Věřím, že za 3 roky bude Praha 11 vnímána jako vzorná městská část, která funguje transparentně, efektivně, kde se do výběrového řízení nebojí přihlásit více menších firem a bude dávána jako příklad toho, jak by se měla komunální politika dělat. Pokud se k tomu ještě podaří naší justici (která to opravdu nebude mít jednoduché) potrestat některé viníky zpronevěry stovek miliónů za uplynulých 8 let, bude to pro mě vítané zadostiučinění. Tato partička z Jihoměstského Palerma měla všechny svoje kroky bohužel velmi pečlivě připravené kvalitními právníky, které platili z veřejných peněz Městské části a jejích akciových společností.