29. února 2016 | Jan Kraus

Kdy se voda mění v led?

Poměry v zemi se mírně pohnuly, jak lze vypozorovat z postupného, „jemného“, očistného procesu v justici. Ať už potrestáním zvlčilých soudců, tak i změnami v řízení soudů, atd. Jistým hitem doby se stávají soudní znalci. Několik posledních soudních kauz doslova hýřilo jejich posudky. Jedno, zda šlo o podezření z vraždy, nebo bohapusté kradení.

U znalců navíc záleží hodně na tom, jsou li skutečnými znalci. Že jsou tak evidováni, registrováni, členy komory, apod. ještě příliš neznamená. Jak prokázala řada nedávných kauz. Samotné výroky znalců o jiných znalcích ukazují, že v oboru není zcela jasno. My, neznalci, se v tom nevyznáme.

Znalci zasahují do všech oblastí justice svými posudky významně a jejich vyjádření jsou pro rozhodování soudu často klíčová, ne li nejdůležitější.

Jsou to ale jen lidi, vesměs našinci, není tedy překvapením, že tradicí podvodu a šmeliny byla zasažena i tahle profesní skupina. Nemůžeme zapomenout, že profese „znalce“ má hrůzostrašnou vývojovou minulost, kdy „znalec“ napsal, co mu bylo nařízeno, nebo co bylo za bakšiš do kapsy domluveno. Činili tak i soudci, takže není divu – v bezprávním státě.

Sám jsem se „ v oblasti běžného zločinu“ v minulosti na některých „znaleckých“ zločinech podílel. Jako „klient“. Například když mě kominík - „znalec“ na kvalitu komínů (kominík - znalec na komíny, jako pekař - znalec na pečivo, policajt - znalec na pravdu, apod.), udělal posudek na všechny komíny v mém bytě, že jsou nezpůsobilé pro vytápění pevnými palivy a já tak získal nárok na akumulační kamna, na která jsem nebyl schopen našetřit… Že do stejných 5 komínů ústila kamna z řady ostatních bytů, kde se vesele pevnými palivy vytápělo – byla drobnost k přehlédnutí, a nebylo znalce, který by si toho všiml. O „znalcích“ státní pojišťovny v tehdejších časech, např. u havarijního pojištění aut - ani nemluvě. Šlo jen o to, domluvit se na vzájemném rozdělení podílu ze zločinu….

Zvýšená pozornost vůči soudním znalcům ukazuje, že pozvolné napravování systému pokročilo do dalších, důležitých pater. Znalci – a to nejen soudní, ale všeho druhu a ve všech oborech - jsou velkým problémem země vůbec. Nejen, že jich je nedostatek, ale často nejsou opravdovými znalci. Největším hříšníkem, podílejícím se na tomto nedostatku je a delší dobu zřejmě ještě bude: naše školství. To je ovšem na samostatnou kapitolu a tu by měl napsat znalec tohoto oboru.

Pokud jde o samotnou korupci, podle posledního průzkumu (http://www.novinky.cz/domaci/385753-pro-petinu-cechu-je-uplatek-normalni.html) je pro pětinu Čechů úplatek normální. To mě tak nepřekvapilo a domníval jsem se, že na tuhle proporci jsme se dostali z možná podstatně většího podílu.

Ohromným a nemilým překvapením pro mě ale bylo zjištění ze stejného průzkumu:

„Zejména mladí lidé si zvykli, úplatky považují za něco běžného, co je součástí života, ostatně stále o tom slyší z médií,“ říká finanční poradce František Macháček.

Nicméně výklad pana Macháčka, že jev je způsobený tím, že o něm často slyší z médií - nesdílím. (ještě častěji média hýří trestnými zločiny, vraždami – a nevraždí se víc… tedy aspoň doufám)

Problém je možná spíš v tom, co o korupci a podvodu čtou a vidí v médiích. Že velké části  těch, co něco šlohli, zapřeli, ukradli, apod. se nakonec nic nestalo. Naopak, v rámci tzv. vyváženosti – pak leckterý gauner dostane patřičný prostor v médiích, aby se vyjádřil – a tím víceméně věc neutralizoval. Ozdobou pak je předčasné propuštění viníka z vězení, třeba i proto, že s ním soudce má společné eseróčko.

Hloupá média (nedostatek znalců), zdaleka nejen ta bulvární (bulvarizují se všechna, koruna je přece jen žádanou dorotou), pak v rámci chamtivé shánčlivosti věnují gaunerovi dokonce větší pozornost, než komukoli jinému. (čtivé! Titulek táhne, koruna přijde...)

Pro příklad netřeba chodit daleko. Úmrtí pana Jonáka, odsouzeného za nájemnou vraždu, mělo v médiích tak silný dopad, až jsem se z počátku sám za sebe styděl, že tak výraznou postavu české historie pořádně neznám. Není to tak dlouho, co nebylo nemožné nespatřit téměř „přímé přenosy“ z návratu pana Ratha z vazby…apod.

A přiznejme si, že část zločinu přitahuje přirozeně i proto, že je to obor, který občas skutečnými „znalci“ disponuje. Na rozdíl třeba od nejsledovanější komerční televizní stanice, která nám ne před dlouhou dobou ve zpravodajství sdělila, že voda při teplotách pod nulou mrzne…