18. února 2019 | Lenka Deverová

Korupce – téma stále živé

Již zítra se bude konat v DOXu diskusní fórum Oznamovatel – hrdina nebo práskač? pořádané Nadačním fondem proti korupci. Komentáře pod oznámením o konání této akce svědčí o tom, že téma korupce je velmi živé a je schopné budit vášně.

Česko ve vnímání korupce stále pokulhává za světovou i evropskou špičkou, byť si v celosvětovém žebříčku každoročně o nějaký ten bod polepší. Stále ale jsou nám severské evropské státy a Švýcarsko hodně vzdáleny. Obecně je korupce odmítána jako škodlivá, do moderní demokratické společnosti nepatřící. Veřejně je korupce většinově deklarována jako něco, čeho „bych se já osobně nezúčastnil“. Ale realita je jiná. Nejrůznější průzkumy např. ukazují, že zejména u řady firem není postoj vůči korupci tak skálopevný, jak by naznačovaly firemní kodexy chování;  při potřebě získat zakázku, dosáhnout rychlého rozhodnutí je cesta poskytnutím úplatku tolerována.

Zajisté jednou z příčin je i to, že se řada lidí domnívá, že orgány v ČR nejsou schopné dotahovat případy zjištěné korupce do konce. Případy trestně stíhané korupce jsou otázkou řady let a s přibývajícím časem přestávají veřejnost zajímat. 

Každá vláda si dává do svého programu boj s korupcí. I ta současná si navrhla 10 bodů jako školení z etiky, sektorové analýzy, zákon o lobbingu, transparentnost firem, rejstřík dotací, omezení malých zakázek, dohled nad realitkami a zákon o whistleblowingu. Je otázkou, zda a jakou měrou mohou být navržená opatření opravdu účinná pro boj s korupcí. Pokud však bude vláda s těmito opatřeními postupovat stejně svižně jako se zákonem  o whistleblowingu, jehož příprava se táhne vládou jako červená nit od časů Nečasovi vlády, nehrozí, že by veřejná moc s potíráním korupce výrazně pokročila.

Přesto nemohu souhlasit s názory, že korupce je jevem, o kterém se dají pořádat konference, ale který se nedá vymýtit. Je třeba se nepřestávat snažit o snížení tolerance veřejnosti vůči korupci, o to, aby nová generace nastupující do úřadů, do firem měla „zakódováno“, že korupce do veřejného prostoru prostě nepatří. Jednou z cest je podle mne projekt Protikorupční akademie Nadačního fondu pro korupci.