1. října 2012 | Janusz Konieczny

Mezi čtyřma očima

Čas od času zvednu telefon a vytočím číslo kanceláře generálního ředitele Severočeských dolů Ivana Lapina s úmyslem požádat o schůzku ke kauze Prunéřov. Bohužel doposud mi nikdo telefon nezvednul. Pana generálního ředitele jsem na oficiálním emailu uvedeném na stránkách Severočeských dolů požádal o schůzku v červnu 2012 a následně jsem se připomenul v červenci 2012 a rovněž v srpnu 2012. Bohužel doposud jsem nedostal jedinou opověď. Modernizace elektrárny Prunéřov v hodnotě 25 miliard Kč je pro vlastníka Severočeských dolů a samotného investora – polostátní podnik ČEZ, doslova zmařenou investicí kvůli akutnímu nedostatku a černé těžbě uhlí.

Ke schůzce mezi čtyřma očima mělo rovněž dojít v kauze informačních systémů na úřadech práce, a tedy konkrétně mezi zástupcem Nadačního fondu proti korupci a ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem. NFPK si ke schůzce vyžádal konkrétní dokumenty k předmětné kauze. Ministr Drábek následně schůzku zrušil a v otevřeném dopise adresovaném NFPK uvedl: "Oznamuji vám tedy, že při takovém způsobu komunikace nemám o osobní setkání zájem“. Otázkou je, zda-li měl tehdy tyto dokumenty pan Drábek vůbec k dispozici. Student Agency podalo na ÚOHS návrh na zrušení smluv ke kauze informačních systémů a později si po ministerstvu vyžádalo kompletní originální dokumentaci ke zkoumanému případu. Odpověď z ministerstva zněla, že originální dokumentaci zcizili vlastní zaměstnanci.

Argumentačním střetům se tedy nebráníme, a jestliže zveřejníme konkrétní kauzu, pak počítáme s tím, že budeme ji konfrontovat s příslušným úřadem, státním podnikem či osobou. Pouze mezi čtyřma očima lze se vyhnout všem nedorozuměním a vyjasnit všechny nejasnosti. Jestliže se někdo tomuto setkání vyhýbá, pak musí počítat s tím, že míra podezření se rapidně zvýší, nikoliv sníží.