9. června 2015 | Paragrafy na zlojedy

Nedodržování principu 3E

Subjekty vynakládající veřejné prostředky jsou ze zákona povinné se řídit třemi základními principy: principem účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Nesplnění této povinnosti ovšem není příliš vymahatelné, což lze ilustrovat například na investiční výstavbě v okolí knihovny v Karviné. Náklady na výstavbu garáže se zde vyšplhaly na 954 tisíc Kč vč. DPH, ačkoliv ji bylo možné pořídit za násobně nižší cenu.

Veřejné orgány musí postupovat ekonomicky racionálně, což znamená, že budou dodržovat účelné, hospodárné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky (principy 3E). V praxi tento postup musí být rozdělený do následujících kroků:

  1. Definování předmětu výdaje
  2. Zhodnocení účelnosti
  3. Rozhodnutí o účelnosti
  4. Provedení průzkumu trhu, rozhodnutí o vyhlášení veřejné zakázky atd.
  5. Analýza hospodárnosti
  6. Rozhodnutí o hospodárnosti
  7. Analýza efektivnosti
  8. Rozhodnutí o efektivnosti

Případ z Karviné dokládá, že tento postup[1] nebyl dodržen. V polovině roku 2010 byla zveřejněna zakázka „Okolí Regionální knihovny v Karviné“, kterou vyhrála společnost ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. Celková cena zakázky činila 45,092 milionů Kč[2]. Principy 3E se samozřejmě vztahují ke každé položce rozpočtu a předmětnou dílčí zakázku na stavbu garáže zhotovila společnost EUROVIA CS, a.s.

[1] Návrh metodiky dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při hospodaření s veřejnými prostředky, Protikorupční strategie vlády 2013-2014, http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2013-2014/metodika-dodrzovani-principu-3E---navrh.pdf

[2] Okolí regionální knihovny v Karviné, http://www.vsechnyzakazky.cz/zakazka/detail/1164474/Okoli-Regionalni-knihovny-v-Karvine

Garáž Karviná

 

Doklad o zařazení majetku