11. dubna 2016 | Janusz Konieczny

Nejvyšší čas na přípravu místního referenda

Častým a logickým postupem při přípravě místního referenda je jeho načasování na termín voleb. Podmínkou platnosti referenda je totiž účast alespoň 35 % oprávněných voličů. Jelikož krajské a senátní volby se uskuteční pravděpodobně v říjnu 2016, tak je nejvyšší část zvážit, zda by nebylo vhodné se právě nyní pustit do přípravy referenda, které zásadním způsobem může pomoct řešit palčivé otázky ve Vašem okolí.

Ročně se koná několik desítek místních referend. Referendum vyhlásí buďto zastupitelstvo na základě vlastního rozhodnutí anebo je vyhlášeno na základě občanské iniciativy. Není náhodou, že až 47 místních referend se konalo v supervolebním roce 2014 a naopak pouze 11 místních referend proběhlo v „nevolebním“ roce 2011.[1]

Příprava referenda je jedinečnou příležitosti občanské angažovanosti. Na počátku je nezbytné zvolit vhodné téma a otázku, která by v referendu byla položena. Zde doporučuji se seznámit s tématy a průběhem referend v různých koutech republiky. Často se referendum týkalo nulové tolerance hazardu, skladu jaderného paliva, ale i předražené radnice, vytvoření pěší zóny, výstavby obchodního centra, prodeje akcií městského distributora tepla, prodeje pozemků, bourání budov či vybudování geotermální elektrárny atd. Položená otázka ovšem musí spadat pod tzv. samostatnou působnosti obce. Je logické, že v referendu nelze požadovat po obci kroky, které nespadají do její kompetence či byly by dokonce nezákonné.

Je nezbytné sestavit vzájemně se motivující akční tým a sestavit přípravný výbor složený z osob oprávněných hlasovat na území obce. Tento výbor musí mít minimálně 3 členy. Je vhodné zvážit, kdo je skutečně nezávislý a odpovědný, aby měl tu čest být součásti přípravného výboru. Cennou zkušeností je místní referendum v Českém Těšíně z roku 2005 k otázce privatizace městských bytů, kdy jeden z členů přípravného výboru se začal chovat „velice nestandardně“[2] a jednu dobu byl dokonce nedohledatelný. Toto místní referendum se nakonec nekonalo. Je vhodné proto nepodcenit začátek, stanovit si časový plán a zahájit osvětovou kampaň spojenou se sběrem podpisů do takzvané „podpisové listiny“, která musí být přílohou návrhu přípravného výboru, který bude odevzdán obci či městu. Kolik tedy podpisů je vhodné nasbírat? Celkový počet se odvíjí od počtu oprávněných voličů, a zpravidla je určitá část podpisů neplatná. Proto je nanejvýš vhodné nasbírat větší počet podpisů. Zde má celý tým aktivních občanů plné pole působnosti – samozřejmostí je zřízení podpisových míst a vysvětlování tématu pomocí veřejných diskusí, spotů či dalších komunikačních kanálů.

Jakmile je návrh přípravného výboru včetně podpisové listiny či například jména zmocněnce hotový, je nanejvýš vhodné správně načasovat jeho předložení městu. Stačí sledovat termíny jednání zastupitelstva a předložit návrh tak, aby se například stihl předložit zastupitelstvu ještě před navrhovaným termínem referenda. Nakonec nejsou nijak překvapující nejrůznější překážky ze strany odpůrců konání referenda. V roce 2012 obec Jíloviště u Prahy v reakci na odevzdání podpisových archů přípravného výboru vyhlásila vlastní paralyzující referendum[3]. Zabránit konání referenda se pokusilo rovněž vedení Plzně, které návrh na uspořádání referenda na svém jednání zastupitelstva v září 2012 neprojednalo a vyhlásit referendum tak musel až Krajský soud v Plzni.[4] Ať už aktivní občané narazí na jakékoliv překážky, je vhodné využít veškeré obranné nástroje včetně žaloby u příslušného krajského soudu. Cenným zdrojem informací může být rovněž prezentace Svatopluka Bartíka „Jak na místní referendum o regulaci hazardu“[5] anebo Kuchařka místního referenda kolegů z Transparency International.[6] Nyní již stačí popřát hodně štěstí!