28. května 2012 | Janusz Konieczny

Nenechat se uplatit

Před několika dny se uskutečnilo jednání státního podniku Severočeské doly, a.s. s občany obcí ohledně dalšího postupu v těžbě uhlí, který doprovází řada podivných okolností a podezření. Vedení příslušných obcí a dotčení občané byli během jednání pozváni na raut. Ten ovšem připomínal pohoštění typické pro velkolepé kulturní akce. Nejednalo se o určitou formu úplatku?

Během volebních kampaní si můžeme koupit pivo za pouhé dvě koruny nebo můžeme zdarma dokonce poobědvat. Nejde i v tomto případě o úplatek?

Během komunálních voleb v Českém Těšíně nákupčí jedné politické strany platili voličům za zvolení jejich partaje. Šlo i zde o úplatkářství?

Kdysi dávno se mi pochlubil kolega, že ukradl ze zaparkovaného kola tachometr ze dvou důvodů. Zaprvé - stejným způsobem přišel i on sám o tachometr. Zadruhé – pokud by ten tachometr neukradl on, učinil by tak někdo jiný. S úplatky je to úplně stejné. Nejčastější výmluvou při poskytování a brání úplatku je tvrzení, že tak přece činí i jiní.

Což takhle obrátit ten přístup a domluvit se, že začneme druhé ovlivňovat v pozitivním smyslu? Nebudeme-li dávat, ani brát úplatky, nasadíme třeba brouka do hlavy našim známým a známým těchto známých. Společnými silami zatlačíme korupční struktury do kouta. Platí?