4. prosince 2017 | Linda Majerová

Není téma jako téma

Jak víte, pravidelně na našich stránkách zveřejňujeme pondělní glosy. Autory se snažíme střídat, jak to jen jde, a témata přizpůsobit aktuálnímu dění. Jde přece o glosy. Podobně určitě přemýšlí i v médiích. Teda, alespoň by tak podle mého názoru mělo přemýšlet.

Občas má ale jeden dojem, že některá témata jsou sice aktuální a výsledek by tedy mohl být hodně zajímavý, nakonec má však z výsledné práce novináře pak prakticky jen mžitky před očima. Co tím chtěl básník, resp. autor, říci? Poplete jabka s hruškama, jako komentátory uvede osoby, které mají samy máslo na hlavě a tak dále a tak dále… Pak vzniká spousta dotazů. Byla tahle práce udělána ve veřejném zájmu nebo naopak na zakázku? Pokud ano, tak někomu konkrétnímu? A případně za jakým účelem a za kolik? Jakou vypovídající hodnotu má pak výsledné dílo? Dá se říct, že prakticky nulovou. Naopak vrhne stín na své kolegy, kteří svou práci odvádějí kvalitně.

V současné době jsme svědky černobílého rozdělování médií. Bohužel tím hlavním dělítkem se stala ve většině případů politika a nikoliv kvalita obsahu. Pokud někdo píše relativně nezaujatě, resp. zrovna ve článku někoho „nepohřbívá“, je téměř skoro vždy hozen do pytle, ať černého nebo bílého. Pokud se vůči někomu radikálně nevymezuje, je hned ten špatný. Existuje spousta médií, která si na tomto černobílém vidění mediálního založila „živnost“. Jejich výstupy nemusí být kvalitní. Stačí jen, když na někoho hodí špínu, ať na toho či onoho. To, že je výstup obsahově blábol, už pak nikdo neřeší. Důležité je hlavně nasbírat body, abych se trefil do všeobecného „vkusu“ čtenáře či snad ještě lépe - majitele nebo inzerenta.

Abychom ale nepropadali panice, existují i lidé či organizace, které se snaží kvalitní žurnalistiku podporovat. Není jich mnoho a práce mají jak na kostele. Ale první krok už byl udělán. Doufám jen, že se nakonec kvalitní žurnalistika rozběhne jako Forrest Gump…