Na trhu s elektroodpadem vznikl s požehnáním státu monopol, který se Ministerstvo životního prostředí chystá ještě utužit. Připravuje totiž nový zákon o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností, v němž má být ustanovení, že…
15. června 2012 | Tiskové zprávy

NFPK nechybuje v kauze „elektroodpady“ a nehodlá se omlouvat

Dne 15. 3. 2012 vydal NFPK tiskovou zprávu názvu Miliardy mizí při likvidaci elektroodpadu.  Reakce většiny ve zprávě zmiňovaných firem byla poněkud „popudlivá“.  NFPK si za údaji a závěry zveřejněnými ve zmíněné tiskové zprávě, stejně tak i za odpověďmi uveřejněnými v květnovém vydání odborného časopisu Odpadové fórum pevně stojí a nevidí důvod pro omluvu. Naopak zveřejňujeme rozšířenou verzi naší tiskové zprávy s dalšími informacemi.

Připomeňme, že v kauze „elektroodpady“ jde mj. o to, jakým způsobem „sběrné a svozové firmy“ nakládají s tzv. recyklačními poplatky, které zaplatí každý, kdo si koupí jakýkoli elektrospotřebič (např. u DVD přehrávače přibližně 45 Kč, u nové ledničky nad 40 kg pak přibližně 300 Kč). Tyto poplatky mají sloužit k pokrytí nákladů spojených se sběrem, svozem a ekologickým zpracováním vysloužilého elektrozařízení (elektroodpadu). NFPK spočítal, že na účtech zmíněných firem by mělo být nejméně 8 miliard disponibilních prostředků, neboť pouze přibližně 20 % veškerého vysloužilého elektrozařízení se dostane zpět k recyklaci (detailní odvození vizte níže).

V reakci na naši výše uvedenou tiskovou zprávu byl NFPK např. ze strany Asociace spotřební elektroniky mj. obviněn, že text zprávy byl zpracován „bez základních znalostí problematiky“. Odpovědí budiž text podrobnější zprávy, uvedený níže, a dále naše vyjádření a výpočet v květnovém vydání časopisu Odpadové fórum. V návaznosti na poukázání na domnělé chyby v našem prohlášení odkazujeme na materiál Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin (autoři: IEEP, VŠE, EKOKOM) z listopadu 2011, konkrétně na str. 314 a tabulku 59 názvu „Dovoz elektrozařízení (t) podle statistik ČSÚ“, kterou poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).  Připomínáme, že ČSÚ je ústředním orgánem státní správy, jehož předseda má právo účasti na jednání vlády České republiky. Předpokládáme, že tyto údaje nejsou chybné. Ostatní námi odvozené skutečnosti pak přímo vyplývají z údajů a z vyjádření samotných předmětných firem.

Rovněž upozorňujeme, že námi uváděná průměrná hodnota zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení za léta 2006 až 2010 včetně činí přibližně 20 %. Jedná se o aritmetický průměr z pěti hodnot. I tyto hodnoty plynou přímo z údajů od samotných předmětných firem.

Podrobnější zpráva ke kauze „elektroodpady“

Kontakty: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail: martin.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz