23. května 2016 | Martin Soukenka

O nevěře a korupci aneb co je spojuje?

Před vpádem německé armády do SSSR disponoval Stalin nejdetailnějšími informacemi o nadcházejícím útoku včetně přesného data. Nevěřil jim. Mohlo jít o podvrhy. Vojenské rozvědce GRU již dříve přikázal, aby určila znaky, které by svědčily o skutečných přípravách německé armády na útočnou válku proti SSSR. Celá agentura GRU pak po Evropě bedlivě sledovala početní stavy beranů, sbírala umaštěné hadry a papíry, kterými němečtí vojáci čistili svoje zbraně, a posílala do SSSR vzorky pohonných hmot…      

Zpráva o nevěře mezi Čechy a Češkami z minulého týdne mi připomněla postup GRU. A přivedla mě k otázce: jak lépe odhadnout míru korupce v Česku? Podle jakých spolehlivých znaků? Vojenská rozvědka GRU učinila správné závěry. Při válce se SSSR se nešlo vyhnout ruské zimě. Blesková válka nepadala do úvahy – Rusko není Belgie. Už jen rozlohou. Taky počtem obyvatel nebo stavem komunikací. GRU zjistila, že se stavy beranů v Evropě nemění, tedy se z nich nešijí kožichy pro miliony německých vojáků, oleje na čištění zbraní v mrazu zamrzají a pohonné hmoty se v mrazu rozkládají na nehořlavé složky… Sledována byla řada dalších podobných znaků, ale všechny byly negativní. Dodnes jsou tajné…

Mezi zadanými Čechy a Češkami je či bylo 37 procent z nich nevěrných svému protějšku. Aspoň podle dubnového průzkumu. Nevěra je podvod. Korupce je také podvod. Nevěra je podvod vůči blízkému člověku, s nímž jsou sdíleny nejintimnější chvíle. Korupce je podvod vůči anonymní mase, se kterou není sdíleno… nic. Nebo skoro nic. Nejsem odborník, ale intuitivně bych řekl, že kdo je schopen nevěry, bude snáze schopen korupce. Jde vlastně jen o lákavou příležitost… Zjistit nějaký bližší vztah mezi oběma veličinami ponechám na agentuře odborníků. Třeba na to získají nějaké milionové granty z Evropské unie a potom nás poinformují…           

Podle jedněch politiků je lékem proti korupci omezit k ní příležitost. Omezit roli státu. Budiž. Velkým hlasatelem tohoto postoje je i Marek Benda, který omezuje roli státu tím, že je už 26 let poslancem… Benda je současně velkým zastáncem tradiční rodiny a manželství. Tedy partnerství. Jenže partnerství zase představuje velkou příležitost k… nevěře. Pakliže by někdo chtěl nevěru omezit, navrhl bych tedy omezit k ní příležitost. Tedy nemít stálého partnera a nezakládat rodinu… Nevěra by přestala existovat. Analogicky jako – aspoň podle Bendy – korupce…