14. listopadu 2012 | Martin Soukenka

O propojenosti politiky a byznysu aneb „mapa české korupce“

Ví se dávno, že základním principem strategie je koncentrace. Koncentrace armády, moci, peněz, krásy - a to v pravý čas a na pravém místě. Co se ví už méně, je, že základním principem tunelování je opak koncentrace - diverzifikace. Chcete příklad? Tak třeba si hypoteticky představte, že z každé prodané jízdenky Vám jde do kapsy několik málo haléřů. Nebo z každé uskladněné injekční stříkačky v nějaké nemocnici koruna. Už chápete? Pro každého jednotlivce to jsou směšné částky, nad kterými každý mávne rukou. Haléře a koruny. Jenže když se to všechno následně zkoncentruje na jednom účtu, jsou z toho kolosální částky a - kolosální moc.                                

Před časem Fond obdržel mailem zajímavý soubor s texty a s obrázky, který jsme pracovně nazvali „mapa české korupce“. Neznámý autor v něm na základě informací z otevřených zdrojů mapuje vzájemné osobní a jiné vazby významných činovníků politické scény a orgánů státní správy s fyzickými či právnickými osobami, které mají či měli co do činění s potenciálně nekalými (např. korupčními) či kriminálními aktivitami v České republice za posledních 10, resp. 20 let (do ledna tohoto roku). Těch propojených subjektů či událostí je cca tři sta a vzniklý graf představuje změť čar, ze které není nic vidět. S použitím vědeckých metod nicméně autor stanovuje v jistém smyslu nejdůležitější prvky v tom klubku. A výsledek? První čtyři příčky jsou: 1. Václav Klaus starší, 2. ČEZ, 3. Miroslav Kalousek, 4. Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Nedaleko od nich se pak nachází František Mrázek, Ředitelství silnic a dálnic, Martin Barták a další osoby…

Prvním čtyřem pak autor věnuje krátký popis jejich „příběhu“ s popisem vazeb na výše zmíněné osoby, kauzy apod. A přidává k nim – teď již čitelný – graf vazeb. Je to velmi zajímavé čtení, psané s velkým nadhledem a s humorem. Neméně s humorem je psán i průvodní text.

Z mnoha zajímavých pasáží ocitujme tuto: „Co je to tedy demokracie? Většině lidí se vybaví u slova demokracie zřejmě především pojmy jako „svoboda slova“ nebo „volby“. Takové pojetí je ovšem chybné (...). Podstatou demokracie je rovnost před zákonem (a to nezávisle na majetku, vzdělání, rase, pohlaví atd.). Teprve z rovnosti před zákonem plynou další rysy demokracie jako svoboda slova či volby.

Rozhodli jsme se, že materiál zveřejníme na našich stránkách (vizte ZDE). A v souladu s autorem vyzýváme: „Autor by se také velmi rád omluvil všem, kteří už se nevešli a takovými hybateli se přesto být cítí, a rád by je tímto vyzval, aby se za účelem kompletace a evidence hlásili na nejbližší policejní stanici nebo státní zastupitelství.“