20. června 2016 | Jakub Klouzal

O výroku a predikátu

Původně jsem chtěl napsat o problematice vyhodnocování informací, které nám servírují politici a média, a o chybějící logice v jejich vyhodnocování, ale stala se tak závažná věc, že obě problematiky spojím.

Pojďme se podívat na pár výroků posledních dní.

  • Na začátku června se objevují informace o v tichosti plánovaném sloučení protimafiánského a protikorupčního útvaru a podezření, že se jedná o pokus o odstranění elitních detektivů.
  • Následuje ostrá kritika ze všech stran.
  • Zjistí se, že k reorganizaci vlastně neexistuje analýza ani dokumentace.
  • Dojde k jednáním a nedoporučení podpisu reorganizace policie.
  • Elitní detektivové odchází do civilu.
  • Ministr vnitra podepisuje reorganizaci.

Nechme stranou, že reorganizaci připravil bývalý člen STB, policejní prezident, ministr vnitra i předseda vlády stále sedí na svých teplých židlích a média a blogeři pseudointelektuálové kolem problému vytvářejí mlhu a zveřejňují číslo na pana Jančuru.

Dalo by se říci, že jediným predikátem, který bude považován za hlavní logický konstrukt vyvozený z událostí června 2016, je, že politici provázaní na podsvětí se zbavili zoufalým a do očí bijícím způsobem detektivů, kteří jim rozkrývali špínu pod nohama.

Důsledkem by mělo být, že politici a úředníci, kteří se o to pokusili, padnou a už o ně nikdo ve státní správě neškrtne.

Bohužel média řeší, kdo byl na koho napojen a teoretizuje se o napojení těch na ony, ministr vnitra nechává vše ex post prověřit a probíhají další logické zhůvěřilosti, které by kdyby se nejednalo o tak vážnou věc, by byly legrace k popukání.

Výsledkem tedy je, že jsme přišli pravděpodobně o velice výkonnou složku policie, která konala v zájmu tohoto státu a dle slibu který složila a vyhrála parta kmotrů. Doufejme, že se to projeví alespoň na volebních výsledcích. Predikáty vytvořené nad našimi výroky tedy dávají za uši nejen logickému aparátu, který se cizeluje od dob antiky ale i slušnosti a zdravému rozumu.

Na závěr této záměrně krátké glosy, si dovolím umístit citát pana Tomáše Bati, který se sice týká krize hospodářské, nikoli krize policejních složek, ale obsahuje vše, co potřebujeme o dané problematice vědět.

„Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“