8. září 2014 | Michaela Tejmlová

Oklešťovaný služební zákon aneb jak naši volení zástupci riskují miliardy z EU fondů

O služebním zákonu toho bylo již napsáno tolik, že jediné, co je dle mého nyní užitečným, je to vše zjednodušit a opět se podívat na základy toho, o co vlastně jde, proč je pro nás občany dobrý a co by měl obsahovat?

Hlavní mantrou, kterou pravděpodobně zná skoro každý je, že by měl přinést odpolitizování státní správy. Proč? Protože lidé si sice volí své zástupce ve svobodných demokratických volbách a tito lidé pak spravují naši zemi a činí politická rozhodnutí, nicméně nikde není zaručeno, aby lidem zvolení politici měli zaručenou kvalifikaci či zkušenost pro vedení státu a k tomu potřebují právě úředníky. Úředníci by tak měli být lidé kvalifikovaní, pečlivě vybírání s předpokladem toho, že jejich motivací je práce ve veřejném zájmu. A ti by vždy měli mít veřejný zájem ČR a jejich občanů na mysli a toto by mělo být součástí jejich práce. Úředníci předkládají výsledky své kvalifikované práce politikům, kteří jim dávají zadání a dle odborných rad pak mohou politici činit rozhodnutí a určit směr, neměli by ale v žádném případě mít vliv ani na jmenování ani na odvolání úředníků. Zatímco politici jsou voleni dle volebních období, úředníci by měli být na politických cyklech nezávislí.

Toto je jedna ze základních věcí na 1. pohled vypadající zcela jednoduše, stejně tak jako ostatní zásady, na kterých by měla právní úprava státní správy stát, a kterou můžete jednoduše popsanou nalézt např. zde: http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/recept-9-integrita-a-odbornost-verejne-spravy/

To, abychom měli v ČR takovéto úřednictvo, mělo být mj. zajištěno zřízením Generálního ředitelství státní správy, jehož šéf měl jmenovat státní tajemníky jednotlivých ministerstev zodpovědné za přijímání, propouštění i odměňování úředníků. Jméno tohoto orgánu není důležité, důležité je, aby tento ideálně nadresortní orgán kromě metodické a koordinační funkce byl nadán i funkcemi kontrolními a odvolacími a aby (spolu s úřadem a gestorem státního rozpočtu) schvaloval změny systemizace úřadů.

Dohoda koalice s opozicí v srpnu tento orgán zrušila. Kompetence zamýšleného úřadu má převzít především ministerstvo vnitra, část ministerstvo financí. Koordinační orgán státní služby ztratil klíčovou kompetenci podílet se na výběru státních tajemníků, a tak garantovat to, že to budou osobnosti, které by zajišťovaly na resortech právě odpolitizování personálních záležitostí, a to se naopak zcela zpolitizovalo.

Nejen tedy že vláda nenaplnila své navenek proklamované cíle v programovém prohlášení, nevyšla vstříc ani neziskovému sektoru zastoupenému iniciativou Rekonstrukce státu , ke kterému se politici před volbami vehementně hlásili a ANO na něm dokonce postavila svou předvolební kampaň, nevyšli vstříc ani Evropské komisi, která podmínila odpolitizováním státní správy výplatu evropských fondů. Nejen do Bruselu, ale hlavně svým občanům tak opět vzkazují, „my se o svou vládu nechceme dělit a je nám jedno, co si kdo o nás myslí, klidně i riskneme to, že nám bude zastavena výplata fondů.“ Ano, to s velkou pravděpodobností od r. 2016 hrozí. Škoda jen, že náš právní řád neumožňuje žalovat volené zástupce stejně jako např. zastupitele města za to, že se nechovali jako řádný hospodář a nahradit ušlé miliardy, o které v takovém případě my všichni přijdeme.

Jaké parametry by kvalitní služební zákon splňovat měl a pod co se většina současných poslanců v rámci Rekonstrukce státu podepsala, i když na to nyní bohužel zapomínají, naleznete na:

http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/8889-rekonstrukce-statu-jednani-s-opozici-nesmi-ohrozit-podstatu-zakona-o-statni-sluzbe