18. března 2019 | Karel Randák

Papaláš

Do minulého týdne jsem se domníval, že překonat bohorovné chování hradního kancléře Mynáře může jen on sám nějakým svým dalším faux pas. Jak to tak bývá, mýlil jsem se. Pan Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí ANO má za to, že si ze své pozice poslance (byť předsedy poslaneckého klubu) může dovolit na sebe atrahovat právo rozhodovat o věcech absolutně nespadajících do jeho kompetence. Jeho vyjádření „Nikdy jsem neřekl, že jsem měl mandát od koaliční rady nebo dopravní koaliční rady. Já jsem si ho sám vzal,“ by se mělo tesat do kamene. Bez ohledu na to, zda se policii podaří prokázat jeho zapojení do případné korupce v kauze mýtného, Bůh nás před tímto panem Důležitým chraň. Kdyby takto postupoval každý občan ČR a například bral spravedlnost do vlastních rukou, postřílíme se tady všichni navzájem.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vždy byla místem humorných situací a vystoupení. Je poučné sledovat, jak se z relativně normálních lidí, do tohoto orgánu zvolených, postupně stávají figury neschopné racionálního myšlení a vystupování. Je to pravděpodobně způsobeno oním pocitem vlastní důležitosti, který u každého poslance vzniká v okamžiku, kdy se na něho obracejí různá média žádající ho o vyjádření a také všelijací lobbisté s prosbami o pomoc. Stalo se to mnohým a pan Faltýnek je učebnicovým příkladem takového papaláše. Asi si ke své škodě není vědom dělby pravomocí mezi mocí exekutivní, soudní a zákonodárnou, což je základní demokratický princip. Zřejmě ho to v Agrofertu nenaučili.

Lidi, kteří se z jakýchkoliv důvodů cítí být důležitější než zbytek běžné populace, je nejlepší ironizovat. To se prokazatelně nejvíce dotýká jejich přebujelého ega. Můžeme jen doufat, že si toho nyní tento zachránce lidstva užije dosyta. Výrazně k jeho zesměšnění přispívají i tanečky, které kolem celého případu předvádějí ostatní poslanci ANO. Kdo četl rozhovor s členem předsednictva této strany a místopředsedou poslaneckého klubu ANO Janem Volným, nevěřil svým očím. Tento dobrý muž vidí jednání páně Faltýnka dokonce jako přínosné. Počkejme si, jak celá kauza dopadne a jak ji bude hodnotit pan předseda Babiš.