17. prosince 2013 | Paragrafy na zlojedy

Podání podnětu k rejstříkovému soudu v kauze nákupu budovy za 300 mil. Kč

Základním zdrojem informací při analýze podezřelých kauz jsou veřejně dostupné zdroje. Jak si nicméně můžeme poradit v situaci, kdy zkoumaná společnost nezveřejnila v obchodním rejstříku důležité informace, které jí ukládá zákon? Upozorněte příslušný rejstříkový soud, aby okamžitě sjednal nápravu. V tomto jednoduchém návodu Vám na praktickém příkladu ukážeme, jak takovýto podnět zpracovat a jakým způsobem můžeme analyzovat vlastnickou strukturu společností na základě obchodního rejstříku.

Logickým zamýšlením můžeme rozlišit 2 základní důvody, proč společnosti nezveřejňují informace o svých vlastnicích: buďto se jedná o nedbalost anebo o úmyslné zakrytí svých vlastníků. Položme si tedy otázku, kde můžeme zjistit informace o vlastnících společnosti u akciové společnosti?

  1. Výpis z obchodního rejstříku
  2. Účetní závěrka
  3. Notářský zápis
  4. Zápis z řádné valné hromady
  5. Praktický příklad
  6. Vzorový podnět k rejstříkovému soudu

Autor: Janusz Konieczny