4. listopadu 2014 | Tiskové zprávy

Podivnosti kolem pronájmu obecní polikliniky v Praze 6

Nadační fond proti korupci obdržel informace o 30letém pronájmu areálu Polikliniky Pod Marjánkou, jehož vlastníkem je hlavní město Praha. Pochybnosti vzbuzuje jednak délka pronájmu, jednak roční nájemné za celý areál. To činí pouhých půl milionů korun, což představuje sedm korun za metr čtvereční nebytových prostor za měsíc. Nájemní smlouvu se společností Comitia Medical uzavřel v roce 2010 za Městskou část Praha 6 tehdejší starosta Mgr. Tomáš Chalupa.

Celý areál polikliniky se nachází v lukrativní části Praha 6 a představuje kolem 6 000 m2 podlahové plochy nebytových prostor a kolem 5 300 m2 pozemků. Polikliniku původně provozovala Městská část Praha 6, která prostory pronajímala jednotlivým ordinacím lékařů či laboratořím, za což na nájemném inkasovala kolem 3,7 milionů korun ročně. Krátce před komunálními volbami v roce 2010 Rada městské části Praha 6 rozhodla celý areál za krajně nevýhodných podmínek pronajmout soukromému provozovateli – společnosti Comitia Medical. Ta se zavázala v budově polikliniky provozovat nestátní zdravotnické zařízení prostřednictvím podnájmů prostor lékařům a laboratořím.

Nájemní smlouva, podepsaná v listopadu 2010 starostou Mgr. Tomášem Chalupou na dobu 30 let, obsahuje sice závazek nového provozovatele polikliniky – společnosti Comitia Medical – provést na své náklady rekonstrukci budovy v objemu 90 milionů korun, avšak současně stanovuje novému provozovateli povinnost hradit Městské části Praha 6 na nájemném pouhých 500 tisíc korun ročně. Městská část Praha 6 se mimoto zavázala po celou dobu trvání smlouvy hradit pojištění budovy, což za dobu 30 let činí odhadem 5 milionů korun. Výnosy z podnájemních smluv s lékaři a s laboratořemi však bude inkasovat nový provozovatel a lze je odhadovat na 185 až 300 milionů korun. O možnost získat tyto prostředky se Městská část Praha 6 přenecháním provozování polikliniky sama připravila.  

Nájem sedm korun za metr čtvereční se v Praze platil naposledy v roce 1995 a vzhledem k roku 2010 představuje zhruba desetinu tehdejších nájmů. Pronajmout budovu polikliniky za tuto částku na dobu třiceti let je stejné, jako kdybyste v roce 1980 pronajali do roku 2010 byt měsíčně za 25 haléřů za metr čtvereční. Ani kdyby byla ze strany soukromého provozovatele polikliniky provedena slíbená rekonstrukce budovy, nemůže to být pro Prahu 6 výhodné, konstatoval ředitel Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka.

Mnoho dalších alarmujících skutečností k pronájmu, např. pochybnosti kolem skutečné hodnoty rekonstrukce budovy a kolem jejího financování, lze nalézt v prezentaci s názvem „Proč se Praha 6 vzdala svých milionů“, která je k dispozici v podrobnější verzi na stránkách Fondu.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislou iniciativou lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Přílohy:

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz