18. června 2012 | Karel Janeček

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy České republiky. Jde o to otevřít dveře do politiky lidem s osobní integritou a respektem k etickým hodnotám. Současný volební systém totiž podporuje kandidáty opovrhující slušností (tzv. zjedy), jejichž primárním cílem je maximalizace osobní politické moci a osobního finančního zisku.

Klíčová charakteristika kvalitního volebního systému je přímá zodpovědnost zvoleného zastupitele svým voličům. Pro volby do poslanecké sněmovny je třeba zavést nový jednokolový většinový systém s preferenčními hlasy. V praxi to znamená rozdělit republiku do 81 dvoumandátových volebních okrsků shodných se senátními okrsky, v nichž by každá politická strana mohla nominovat dva  své kandidáty. Volební soutěže by se mohli zúčastnit i nezávislí kandidáti, pokud by nashromáždili předepsaný minimální počet podpisů.  Každý volič označí své dva preferované kandidáty a navíc bude moci dát tzv. negativní hlas nejhoršímu kandidátovi. Každý hlas  se počítá jako jeden bod a případný negativní hlas znamená záporný bod. Do poslanecké sněmovny se z každého volebního okrsku dostanou dva kandidáti s nejvyšším součtem.

Vzhledem ke kritické společenské situaci v naší zemi považuji dále za důležité zavést pro nejbližší parlamentní volby kompletní zákaz veškeré politické reklamy. Právě skrze ni dokáží zjedi rafinovaně manipulovat voliči. A pokud by již zvolení poslanci povinně předkládali majetkové přiznání a byli odvolatelní, jsem přesvědčen, že by v nové poslanecké sněmovně sedělo hodně schopných a důvěryhodných lidí, kteří by napomohli vyvést naši zemi ze současného marasmu.