2. října 2019 | Tiskové zprávy

Pozice NFPK k návrhu novely zákona o státním zastupitelství

Nadační fond proti korupci podporuje připomínky nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana k novele zákona o státním zastupitelství, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti. Nesystémové a zjevně účelové změny jeví podle názoru Fondu nápadnou snahu o ovládnutí instituce, která si v posledních letech vydobyla renomé skutečně nezávislé součásti výkonné moci.

Za zásadní NFPK považuje eliminaci vlivu ministerstva spravedlnosti na jmenování vedoucích státních zástupců. Marie Benešová je toho času ministryní resortu, který má toliko legislativně a metodicky usměrňovat činnost orgánů činných v trestním řízení a nikoliv aktivně zasahovat do konkrétních řízení, ať již ingerencí ve prospěch nebo neprospěch konkrétních obviněných, tak nepřímo v podobě ovlivňování jmenování jednotlivých představitelů jednotlivých složek v hierarchii státního zastupitelství. Z tohoto důvodu Nadační fond zcela souznívá s názorem nejvyššího státního zástupce, že rozhodování o vhodnosti jmenování konkrétních osobností do čela jednotlivých útvarů má být v rukou odborníků ze soustavy stejné instituce a nikoliv politicky vedeného ministerstva.

Shodně s předchozím bodem souhlasí Fond se stanoviskem nejvyššího státního zástupce v tom, že vedoucí představitele nejvyšších stupňů struktury státního zastupitelství je třeba jmenovat shodně s nejvyššími představiteli soustavy soudů, tedy na 10 let. Za nejdůležitější výhradu k připravované legislativní změně považuje Nadační fond proti korupci nastavení přechodných ustanovení zamýšlené novely, podle nichž by se bylo možné zbavit, případně vyvíjet tlak na nejvyššího a vrchní státní zástupce v případě přijetí a nabytí účinnosti předmětné novely formou uskutečnění nebo hrozby jejich nesetrvání v zastávané funkci.

Podle Nadačního fondu snaha o ovládnutí nejvyšších pater státního zastupitelství plynule navazuje na provedené čistky ve státní správě, u státem vlastněných nebo spoluvlastněných společností a desítek dalších institucí, které mají být ze zákona nezávislé a to i na aktuálně vládnoucí garnituře. Vláda akceptací připomínek nejvyššího státního zástupce, mnoha odborníků i NFPK má šanci částečně rozptýlit obavy z nedemokratických snah o ovládnutí nezávislých institucí, na nichž spočívá právní stát.

Kontakt: Ondřej Závodský, právní expert NFPK, tel.: 605 205 448, e-mail: ondrej.zavodsky@nfpk.cz