26. ledna 2015 | Jan Barta

Pražský konsensus

V Dánsku sídlí jeden velmi zajímavý think-thank – Copenhagen Consensus (CC) vedený Bjornem Lomborgem, který se proslavil kontroverzní knihou Skeptický environmentalista. Zjednodušeně řečeno, idea Copenhagen Consensu je se podívat na nejpalčivější problémy světa a snažit se je seřadit podle priorit na základě striktní cost/benefit analýzy (poměr cena/výkon). Tzn. seřadit ty problémy podle toho, u kterých je možné získat co nejvíce muziky za co nejméně peněž. To je samozřejmě velmi důležité ve světě s omezenými zdroji. Velká část kontroverze okolo Bjorna Lomborga a spol. spočívá v tom, že globální oteplování je v tomto žebříčku poměrně dost nízko (neplést s popíráním globálního oteplování prosím, na to máme u nás jiného experta). Prostě tvrdí, že globální oteplování nepopíratelně existuje, ale boj s ním je natolik drahý, že je v tento okamžik lepší prioritizovat jiné věci z hlediska návratnosti. Mezi tyto záležitosti patří věci jako dodávání mikronutrientů dětem v rozvojovém světě, léky proti malárii, imunizace dětí, investice do vývoje zemědělských plodin s vyšším výnosem, redukce soli ve stravě nebo motivovat rodiče aby děti posílali do školy výměnou za malý dodatečný příjem, kupříkladu.

No a myšlenky, které propaguje CC, mě vedou k tomu, jestli by neměla vzniknout nějaká menší obdoba týkající se pouze problémů, které sužují naší zemi - říkejme ji třeba Pražský konsensus. Podívat se na každý z nich a exaktně je seřadit podle toho, jehož řešení z nich může přinést nejlepší návratnost investovaných zdrojů a pomoci tak, aby česká politická reprezentace (a další aktéři jako neziskové organizace, aktivní občané, filantropové) mohla tyto problémy prioritizovat a alokovat podle nich rozpočty. Co vím určitě je to, že problém korupce obsadí na tomto pomyslném žebříčku jedno z nejvyšších míst. Dobrý indikátor návratnosti boje proti korupci je už např. práce NFPK. Možná to bude poměrně redukcionistický argument, ale podívejte se s jakým rozpočtem NFPK doposud hospodařil (cca 30 miliónů Kč) a kolik už prokazatelně společnosti ušetřil (2 miliardy Kč), to je návratnost téměř 70 násobná. Sedmdesátinásobná návratnost se bude těžko porážet, ale pokud by každá investovaná koruna vracela státu koruny tři, tak je to pořád nejlepší investice z pohledu České republiky.