Nadační fond proti korupci (dále jen „NFPK“) podal dne 21. 5. 2013 trestní oznámení na prezidenta Hospodářské komory České republiky (dále jen „HK ČR“) Petra Kužela a na další neznámé pachatele. Předmětem devadesátistránkového trestního…
22. května 2014 | Tiskové zprávy

Prezident Hospodářské komory Petr Kužel u soudu kvůli falešným fakturám

Téměř přesně před rokem podal Nadační fond proti korupci trestní oznámení na prezidenta Hospodářské komory České republiky Petra Kužela a na další neznámé pachatele. Předmětem devadesátistránkového oznámení bylo podezření ze spáchání trestných činů zpronevěry, porušení povinností při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, pletichy při zadávání veřejné zakázky a jiných trestných činů.

Součástí trestního oznámení bylo mj. doložení důvodného podezření, že HK ČR proplácela faktury za služby, které ve skutečnosti byly realizovány v jiném rozsahu, než bylo dohodnuto nebo nebyly realizovány vůbec. Ty se týkaly i pořádání různých seminářů jak v České republice, tak i v zahraničí. Podrobné informace k těmto, s největší pravděpodobností, pochybně pořádaným či neuskutečněným seminářům předal fond příslušným orgánům.

Včera stanul poprvé před Obvodním soudem pro Prahu 1 Petr Kužel. Měl soudu vysvětlit nesrovnalosti ohledně vyúčtování a proplacení proexportních seminářů, na které HK ČR dostala peníze od Ministerstva zahraničních věcí ČR. Podle státní zástupkyně Karolíny Fialové se ale nakonec žádné semináře neuskutečnily. Přesto však HK ČR na jejich pořádání vystavila fakturu i smlouvu. Oba dokumenty přitom podepsal Petr Kužel. Ze strany obžaloby mj. zaznělo: "Jako podklady pro oba dokumenty sloužily prezenční listiny z jiných seminářů. Vypověděla to svědkyně, která uvedla i jméno pracovnice komory, která jí příkaz zfalšovat listiny dala."

Samotný Petr Kužel se hájí tím, že si na nic nepamatuje, a že jen podepisoval dokumenty, které mu připravili jeho podřízení. Soudce Vladimír Hermann však žádal po Petru Kuželovi vysvětlení k faktu, že někdo musel uvedené prezenční listiny použít a vyvolat tak dojem, že se školení uskutečnila. Jako nejvyšší představitel Hospodářské komory by měl přesně znát a vědět, kdo za co zodpovídá, resp. kdo uvedené mohl zfalšovat. Petr Kužel však stále odkazuje jen na zmíněné dokumenty, ty se však podle všeho ztratily.

Poznamenejme, že HK ČR zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a Agrární komoře ČR.  Podle účetních závěrek za rok 2009 až 2012 tvoří drtivou většinu výnosů HK ČR tržby za realizaci veřejných zakázek (kolem 120 miliónů za rok 2010 či za rok 2012).

Kontakt: Martin Šorm, tel.: 734 257 861, email: martin.sorm@nfpk.cz