2. ledna 2017 | Karel Janeček

Rok 2016 byl rokem zásadních změn

Vážení přátelé,

rok 2016 byl rokem zásadních změn. Mnozí je považují za spíše negativní. Lze skutečně říci, že jsme svědky krizí globálního světa i krize demokracie. Nicméně jsem pevně přesvědčen, že krize je nutnou součástí přechodu od, v lepším případě, málo spravedlivých a zkorumpovaných a v horším případě totalitních a nesvobodných společenských uspořádání k zásadně lepšímu, spravedlivějšímu a svobodnému světu.

Krize je nutná pro změnu. Je totiž v lidské povaze, že problémy se řeší, až když je řešení nevyhnutelné. Aktuální špatně a neefektivně nastavené fungování demokratických systémů krátkozraký přístup podporuje. Ano, jsme svědky globálního nárůstu populismu a extremismu, jsme svědky rozdělování světa na "my a oni", záměrné kontroverze, negativních mocenských soubojů a neochoty hledat vzájemně prospěšná řešení.

Silnou negativní energii krize společenského systému je žádoucí a důležité využít pro pozitivní změny. Z mého analytického pohledu byl rok 2016 velmi úspěšný. Demokracie 21 ukázala svoji sílu a setkává se s globálním úspěchem. Její nová aplikace se jmenuje Prezident 21 (www.prezident21.cz). Jedná se o celonárodní zodpovědnou hru, jejímž cílem je nalezení nejlepšího, tedy zodpovědného a konsensuálního českého prezidenta. A já děkuji prezidentu Zemanovi. Rád říkám, že jsem *hrozně* rád, že je prezidentem, protože právě díky faktu, že prezidentem je natolik kontroverzní osobnost, mohla tato hra vzniknout. Start hry je fenomenálně úspěšný, kdy od spuštění 21. 12. v 12:21 hod. celkový počet hlasujících překročil na Nový rok 33 333 lidí.

Milí přátelé, pevně věřím a všechny události mé přesvědčení potvrzují, že Demokracie 21 se stane jedním z klíčových nástrojů celosvětových změn. Změn vedoucích ke společnosti, kdy korupce je již pouze ojedinělý zločin a nikoliv životu nebezpečná rakovina. Ke společnosti, kde lidé žijí ve vzájemném respektu a podpoře a sdílí vyšší lidské hodnoty. Ke společnosti, kde svoboda je primární hodnotou po celém světě a ne pouze vysněnou utopií.

K dosažení naší vize je důležité umět podpořit to dobré, ale je i důležité aktivně vystoupit proti špatnému. V tom je nezastupitelná role Nadačního fondu proti korupci jako nástroje osvěty a boje proti zlojedům. K dosažení vize jste důležití i Vy, čestní a zodpovědní lidé. Vaše ochota aktivně se zapojit do společenského dění, Vaše odvaha postavit se proti špatnostem a zlu, proti lži a korupci.

Děkujeme Vám.